Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Merkez Kampüsünün enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik Biyogaz Tesisinin tasarımı ve tekno - ekonomik analizleri

Design of the biogas plant to meet the energy need of Akdeniz University Central Campus and techno - economic analysis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 562280 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi, enerji karakteristiği yönünden incelenmiş ve enerji üretim potansiyeli değerlendirilmiştir Üniversite merkez kampüsü 3 400 ha alanı ve yaklaşık 70 000 öğrenci sayısı ile küçük bir ilçenin özelliklerine sahiptir Kampüs eğitim ve hastane kısmı ile büyük bir yerleşke olmasının yanı sıra enerji tüketimi yönünden de 24 saat boyunca aktif durumda bulunmaktadır Çalışma kapsamında ilk olarak Akdeniz Üniversitesinin enerji tüketimi 3 yıl boyunca takip edilerek enerji dağılımı günlük, aylık ve mevsimsel olarak incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, Akdeniz University has been examined in terms of energy characteristics and energy production potential has been evaluated The university central campus has the characteristics of a small district with an area of 3 400 hectares and a number of approximately 70 000 students Campus and training hospital with a large part of the campus as well as in terms of energy consumption that is still in the active state for 24 hours In the scope of the study, energy consumption of Akdeniz University was monitored for 3 years and energy distribution was examined daily, monthly and seasonally ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.