Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

Akdeniz'de Osmanlılar ve Habsburglar 1550-1600: Siyaset-ticaret-ziyaret

Ottomans and Habsburgs in the Mediterranean 1550-1600: Politics, trade, visit

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 467358 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1550-1600 yılları, daha sonraki etkileri dikkate alındığında Osmanlı Habsburg ilişkileri bakımından önemli gelişmelerin olduğu bir zaman dilimidir. Bu yıllar hem iki imparatorluğun sıkça anlaşma yaptığı ya da var olanları tecdid ettiği bir barış zamanı, hem de şiddetli çatışmalar dönemidir. İki imparatorluk diplomatik ilişkilerini geliştirirken Avrupa'da özellikle Almanca ve Latince olarak yazılan eserler aracılığı ile Türkleri ve İslam'ı tanıma gayretleri de sürdürülüyor, bir taraftan da bu ezeli düşmana, ama aynı zamanda daha müsamahakâr bir yönetimi olduğu düşünülen Osmanlı idaresine, halkın meyletmesinin önüne geçmek amacını da güderek karalayıcı bir anti propaganda yürütülüyordu. Avrupa topraklarının Türk akınlarına karşı savunması ciddi bir problem oluşturuyor, bunun için gerekli olan vergiler Türk Vergisi adıyla toplanıyordu. Osmanlı topraklarına çeşitli sebeplerle gelenler yazdıkları seyahatnameler yanında Avrupa'ya taşıdıkları çiçekler, ağaçlar, hayvanlar, el yazması kitaplar aracılığı ile tarihin akışında etkili oluyorlardı. Diplomatik bağların kurulmasında en önemli role sahip kişilerden biri olan Habsburg elçisi Busbeck'in mektuplarında belirttiği gibi Avrupalılar aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğunu ve Türkleri tanımakla kalmamışlar, onlardan öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu fark etmişler, kendi eksikliklerini her türlü kurumu ve anlayışı ile kendilerininkinden çok farklı olan bu büyük devleti, yabancı toplumu gözlemleyerek tamamlayabileceklerini de idrak etmişlerdir. Bu çarpıcı dönemin, olayları ve kişileri ile birlikte karşılıklı olarak araştırılarak değerlendirilmesi bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır.

Summary:

Through out the Ottoman-Habsburg relationship the era between the years 1550-1600 is important as per its after-effects are considered. This period was marked by the peace era during which new agreements were signed frequently and the existing ones were renewed as well as the severe clashes took place. While the relationship between these two empires was developing the German and Latin publications helped the growth of the idea of knowing Turks and Muslim religion much better. On the other hand a propaganda against Ottoman reign was being carried for the reasons that Ottomans were enemies and they were belived to have a more tolerant government system thus the Habsburg subjects had to be hindered from being in favor of the Ottoman system. To defend the European territories against Ottomans was a serious problem thus a tax called Turkish tax was collected in order to overcome this problem. Habsburg subjects traveling to the Ottoman territories with various motivations were effective on the course of the history both with their travel accounts and the materials they carried back with them to their countries either being the biological materials like flowers, trees, animals or the manuscripts. As Busbeck, who was a Habsburg envoy and was one of the most influential people engaged in the establishment of the diplomatic relations mentioned in his letters, Europeans not only met Turks and the Ottoman Empire but also realized that there were a lot of things they should learn from Turks and that they could develop their institutions more by observing this great state and foreign society whose institutions and way of thinking were totally different from their own ones. The main subject of this dissertation is to evaluate the results reached through the researches about the events and the key actors of the related fascinating era made in both Ottoman and Habsburg resources.