Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akıcı ve çok akıcı betonlarda kuruma büzülmesine çimento ve katkı maddesi türünün etkisi

Influence of different cement and chemical admixture types on drying shrinkage of fluid and high fluid concretes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 133012 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AKICI ve ÇOK AKICI BETONLARDA KURUMA BÜZÜLMESİNE ÇİMENTO ve KATKI MADDESİ TÜRÜNÜN ETKİSİ Niyazi Uğur KOÇKAL Yüksek Lisans Tezi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Fikret TÜRKER Mayıs 2002, 68 sayfa Çalışmada, kuruma büzülmesi deneyleri için değişik beton dayanım sınıflarında farklı kimyasal katkı ve çimento türleri içeren akıcı ve çok akıcı betonlar hazırlanmıştır. Kuruma büzülmesi deneyleri için kullanılan beton numunelerin boyutları 100x100x500 mm idi. Dökümden hemen sonra, numuneler kür malzemesiyle yalıtılmış ve sabit koşullar altında, 23±2 °C sıcaklık ve %60±5 bağıl nemin mevcut olduğu odada bekletilmişlerdir. Kuruma büzülmesi deney ölçümleri 180 gün sürmüştür. Beton numunelerin kuruma büzülmesi deney sonuçlan değerlendirilmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar PKÇ-B 32,5 ile yapılan betonlarda kuruma büzülmesinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Katkısız Portland çimentosu (PÇ 42,5) ve çalışmada kullanılan diğer Portland Kompoze çimentosu (PKÇ-A 32,5) arasında yüksek dayanım sınıflarında kuruma büzülmesindeki farklılık çok az olmuştur. Aynı zamanda deneyler, priz-hızlandırıcı katkı içeren betonların kuruma büzülmesinin diğer hava sürükleyici ve priz geciktirici içeren betonlardan daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yüksek dayanımlı beton numuneler daha düşük dayanımlı beton numunelere kıyasla daha az büzülme sergilemişlerdir. ANAHTAR KELİMELER: Akıcı beton, çok akıcı beton, kimyasal katkı, çimento türleri, kuruma büzülmesi, Portland Kompoze çimentosu, hava sürükleyici, priz geciktirici, priz hızlandırıcı, yüksek dayanımlı beton JÜRİ: Prof. Dr. Fikret TÜRKER Prof. Dr. İlhan SÜTAŞ Yrd. Doç. Dr. Kemal YÜCEL

Summary:

ABSTRACT INFLUENCE OF DIFFERENT CEMENT AND CHEMICAL ADMIXTURE TYPES ON DRYING SHRINKAGE OF FLUID AND HIGH FLUD3 CONCRETES Niyazi Uğur KOÇKAL M.Sc. in Civil Engineering Adviser: Prof. Dr. Fikret TÜRKER May 2002, 68 pages In this study, fluid and high fluid concrete specimens containing different kinds of chemical admixtures and cement types at various strength concrete classes were prepared for drying shrinkage tests. The concrete specimens used for drying shrinkage tests were 100x100x500 mm. Specimens were sealed by curing agent and kept under constant environmental condition, in the room at 23±2 °C and 60±5% R.H after casting. The measurement of these drying shrinkage tests was continued for 180 days. Drying shrinkage test results of concrete specimens were experimentally analyzed and compared. The results have indicated that drying shrinkage was larger in concretes made up with Portland pozzolan cement (PKC-B 32,5). There was little difference in the drying shrinkage of plain Portland cements (PC 42,5) and the other type of Portland pozzolan cements (PKC-A 32,5) at high-strength concrete classes. Tests have also shown that drying shrinkage of concrete containing set-accelerating admixtures was larger than for concrete containing air entraining agents and retarders. High-strength concrete specimens exprienced less shrinkage than lower strength concrete specimens. KEY WORDS: Fluid concrete, high fluid concrete, admixture, cement types, drying shrinkage, Portland pozzolan cement,air entraining agent, retarded set- accelerating admixture, high strength concrete COMMITTEE: Prof. Dr. Fikret TÜRKER Prof. Dr. İlhan SÜTAŞ Asst. Prof. Dr. Kemal YÜCEL ıı