Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akıl hastalıklarının stigmatizasyonunda sosyo-ekonomik faktörlerin rolü

Do socio-economical factors have a role in the stigmatization of the mentally ill?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 122958 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Bu araştırmada "Akıl Hastalıklarının Stigmatizasy onunda Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Rolü var mıdır?" sorusunun cevabı aranmıştır. Bu amaçla, İstanbul 'daki iki üniversitedeki öğrencilerden toplam 300 kişilik bir örneklem oluşturulmuştur. Örnekleme sosyal, ekonomik ve sosyo-ekonomik faktörlerin birlikte bulunduğu vaka öyküleri verilmiş, ardından Sosyal Mesafe, Karakteristikler, Maharet Değerlendirme, Duygusal Tepki ve Tehlikelilik Skalaları uygulanmıştır. Skalalardan elde edilen veriler, istatistik! yöntemlerle analiz edilmiştir. Skalalar açısından, sosyo-ekonomik faktörler ile stigmatizasy on arasındaki ilişki tek yönlü ANOVA testi ile sınanmış, farklar ortaya çıktığında ikili kıyaslamalar Tukey-HSD testi ile irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Sosyal Mesafe Skalası ve Maharet Değerlendirme Skalası ile sosyo- ekonomik faktörler arasında ilişki olduğu, sosyo-ekonomik faktörlerin, stigmatizasy on söz konusu olduğunda birlikte rol aldıkları tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler; akıl hastalığı, stigmatizasyon, ekonomik sürece katkı, sosyal etkileşim kurma. ABSTRACT In this study; the answer of the question - Do socio-economical factors have a role in the stigmatization of the mentally ill? - is searched. For this purpose, a sample of 300 university students in Istanbul is selected. In order to reveal the role of the socio-economical factors; case stories including social, economical and socio economic factors and scales covering social distance, skill assessment, affective reaction and dangerousness scale are applied to the sample. After having the scales filled, the data obtained has been analyzed via related statistical analysis. The effect of the socio-economic factors on scales and the comparative analysis between case stories are analyzed with One-Way ANOVA Test. In those cases that significance is less than 0.05, Tukey HSD test is used for comparison between groups. It's found that there is significance between social distance scale and skill assessment scale; and the socio-economic factors, during the stigmatization process both social and economic factors work together. Key words: mental illness, stigmatization, and contribution to economic process, social interaction iii

Summary:

oz Bu araştırmada "Akıl Hastalıklarının Stigmatizasy onunda Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Rolü var mıdır?" sorusunun cevabı aranmıştır. Bu amaçla, İstanbul 'daki iki üniversitedeki öğrencilerden toplam 300 kişilik bir örneklem oluşturulmuştur. Örnekleme sosyal, ekonomik ve sosyo-ekonomik faktörlerin birlikte bulunduğu vaka öyküleri verilmiş, ardından Sosyal Mesafe, Karakteristikler, Maharet Değerlendirme, Duygusal Tepki ve Tehlikelilik Skalaları uygulanmıştır. Skalalardan elde edilen veriler, istatistik! yöntemlerle analiz edilmiştir. Skalalar açısından, sosyo-ekonomik faktörler ile stigmatizasy on arasındaki ilişki tek yönlü ANOVA testi ile sınanmış, farklar ortaya çıktığında ikili kıyaslamalar Tukey-HSD testi ile irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Sosyal Mesafe Skalası ve Maharet Değerlendirme Skalası ile sosyo- ekonomik faktörler arasında ilişki olduğu, sosyo-ekonomik faktörlerin, stigmatizasy on söz konusu olduğunda birlikte rol aldıkları tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler; akıl hastalığı, stigmatizasyon, ekonomik sürece katkı, sosyal etkileşim kurma. ABSTRACT In this study; the answer of the question - Do socio-economical factors have a role in the stigmatization of the mentally ill? - is searched. For this purpose, a sample of 300 university students in Istanbul is selected. In order to reveal the role of the socio-economical factors; case stories including social, economical and socio economic factors and scales covering social distance, skill assessment, affective reaction and dangerousness scale are applied to the sample. After having the scales filled, the data obtained has been analyzed via related statistical analysis. The effect of the socio-economic factors on scales and the comparative analysis between case stories are analyzed with One-Way ANOVA Test. In those cases that significance is less than 0.05, Tukey HSD test is used for comparison between groups. It's found that there is significance between social distance scale and skill assessment scale; and the socio-economic factors, during the stigmatization process both social and economic factors work together. Key words: mental illness, stigmatization, and contribution to economic process, social interaction iii