Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Çevre Kontrolü ve Yapı Teknoloji Bilim Dalı

Akıllı bina kavramı ve akıllı bina değerlendirme metotları

Intelligent building concept and intellingent building assessment methods

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223815 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teknolojik gelismelere baglı olarak bilgisayar ve elektronik alanında yapılan yenilikler tüm alanlarda pek çok kolaylıklar saglamıstır. nsanlıgın yararına yapılan bu çok önemli gelismeler, çevre kirliligi, dogal kaynakların tüketilmesi gibi bir çok sorunuda beraberinde getirmistir. Tüm bu gelismeler sonucu ,ekolojik dengenin devamlılıgı ve enerji kaynaklarının verimli kullanılma istegi ile beraberinde sürdürebilirlik ve sürdürülebilir planlama kavramlarını gündeme getirmistir. Günümüzde özellikle enerji kaynaklarının tükenebilecek boyuta ulasmasına baglı olarak; bu kaynakların verimli kullanılması ve bina teknolojilerinde enerji verimli tasarım konularına verilen önem artmıstır. Akıllı binalar olarak adlandırılan bu yeni tasarımlar ile artık binalar degisen iklim sartlarına karsı minimum enerji kullanarak optimum kosulları saglamak üzere nasıl hareket edebilecegini tahmin edebilen sistemler haline gelmistir. Ancak, bu binaların verimliligini, performans ve zekasını nasıl degerlendireblecegimiz hala net degildir. Bugüne kadar, akıllı binalara yönelik degerlendirme modelleri üzerinde sistematik bir arastırma yapılmamıstır. Mevcut çalısmaların büyük bir kısmı, bulgularını bilgi teknolojileri perspektifinden elde etmisler ve binanın mimarisi ve bilgi teknolojilerinin gereklilikleri de dahil olmak üzere, entegre bir yaklasımın parçası olarak, tüm faktörleri hesaba katmamıslardır. Bu tezin amacı bu alandaki boslugun doldurulmasına yardımcı olmaktır. Anahtar Kelimeler: Akıllı binalar, Akıllı kabuk kavramı, Performans degerlendirme metodları, Akıllılık kavramı

Summary:

The technological developments leading to the innovations in the computer and electronics industries provide many facilities in all areas. These fundamental developments besides being for the benefit of humankind have also brought environmental problems like polution, over-consumption of natural resources. It is vital that thermal performance of building with its systems as a whole should be well evaluated and optimised in order to achieve energy efficient buildings. Because all building systems are interrelated and interdependent and determine the energy performance of the buildings. As a result, the desire for the permanence of ecological stability and efficient use of energy resources has put the issues of sustainability and sustainable planning concepts on the agenda. In conjunction with the fact that energy resources has been consumed to a level of near depletion, efficient use of these resources and use of energy efficient desing issues has become more prominent. With these new desings called `intelligent buildings?, the buildings have evolved to systems that can forecast how to act for providing optimum comfort with minumum energy use against changing climate conditions. But, how we can assess these buildings effectiveness, performance and intelligence is still not clear. To date, assessment models for intelligent buildings have not been systematically investigated. Most of the existing studies have derived their findings from information technology perspectives and have not considered all factors including the architecture of the building and the necessities of IT as part of an integrated approach. This thesis aim is to fill this gap. Keywords: Intelligent buildings, Intelligent skin concept, Performance assessment methods, Intelligence concepts