Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

Akıllı binalar, kurulmaları ve işletilmeleri

Construction and operation of intelligent buildings

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222851 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İlk kez 1980 yılında Amerika'da binalarla birlikte Akıllılıktan bahsedilmis ve Akıllı Binalar kavramı ortaya çıkmıstır. Akıllı bina kavramının ortaya çıkısıyla birlikte günümüzde dahi netlik kazanamayan Akıllı bina tanımının ne oldugu ve binaları nelerin akıllı yapacagının tartısması da baslamıstır. Zaman ve ihtiyaçların degisimine göre farklı sekilde ifade edilen akıllı binaların, kurulum, isletim ve gelisim kavramları da süreç içinde akıllılıkta rol oynayan etken yapılar olarak belirtilmislerdir. Günümüzde vurgulanan akıllı bina kavramının ne oldugunun saptanmasıyla birlikte akıllı binalarda hangi sistemlerin kurulacagı ve nasıl isletilmeleri gerektiginin belirlenmesi çerçevesinde hazırlanan bu tez çalısmasında da konulara açıklık getirilmeye çalısılmıstır. Arastırma için, önce ilgili yazın incelenmis, çalısmaların bulguları derlenmistir. Ardından özgün olarak olusturulan ve internet ortamına aktarılan bir soru formu elektronik ortamda belirlenen firmalara yönlendirilmis ve elde edilen sonuçlar degerlendirilmistir. Arastırma sonuçlarına bakıldıgında; gerçek akıllı bina tanımının halen net olarak anlasılmadıgı ancak belli bir bilinirlige ulastıgı saptanmıstır. Akıllı binaların yapımında kaynakların agırlıklı uygulama-yapım asamasına yönlendirildigi, sonrasında ise öncelikli olarak bakım-onarım hizmetlerinin tercih edildigi saptanmıstır. Akıllı bina sistemleri talep edilme durumlarının farklı bina tiplerine göre degisim göstermesi yanında, hvac sistemlerinin genel olarak diger tüm sistemlerden daha öncelikli tutuldugu söylenebilmektedir. Çagımızın ve gelecegin en önemli degerlerinden olan enerji kontrolüne halen gereken ilginin gösterilmedigi, bunun yanında binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının geri plana atıldıgı gözlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Akıllı Binalar, Yapım, İsletim.

Summary:

The concept of ?intelligence? is pronounced for the first time in America in 1980, and the concept of ?intelligent building? came on the scene. With the occurrence of intelligent building concept, discussions have started about the definition of intelligent buildings and what makes buildings intelligent. The answers of these questions are not clear even today. Construction, operation and improvement concepts of intelligent buildings can be defined in different ways according to the changes in time and requirements, and are shown as the elements having roles in the process regarding intelligence. In this thesis, today?s intelligent building concept was identified, the systems that will be used in intelligent buildings were determined and the operation details of these systems were clarified. In the beginning of this research, literature has been investigated and the previous findings have been identified. Then, an original electronic survey was prepared and conducted over the internet to the determined companies, and the results were evaluated. According to the research results, the definition of intelligent buildings is not yet clearly understood, but it has just reached a certain level of awareness. It was found that the resources were primarily used for application-construction stages, and secondarily used for maintenance and reparation services during the construction of intelligent buildings. Besides the change in demand for intelligent buildings depending on various building types, it can be proposed that hvac systems were generally preferred among all other systems. It was observed that there were not enough interest in energy control, which is one the most important assets of the current age and the future. In addition, it was also observed that the usage of renewable energy sources was not considered as a prior option. Keywords: Intelligent Buildings, Construction, Operation.