Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı

Akıllı binaların çevresel sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi

Assessment of intelligent buildings in terms of environmental sustainability

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222003 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

?Sürdürülebilir? ve ?Akıllı? kavramlarının; sürdürülebilirlik söz konusu oldugundasıklıkla birarada kullanıldıgı görülmektedir. Bir binanın sürdürülebilir olması için akıllısistemlere sahip olması gerekmedigi gibi, bu sistemlerin varlıgı da sürdürülebilir birbina oldugunu göstermeyecektir. Bu durum, akıllı binaların sürdürülebilirlikkriterlerine ne ölçüde uygun oldukları sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu çalısmaçerçevesinde, öncelikle akıllı binalar, çevresel sürdürülebilirlik ve temel çevreselsürdürülebilirlik kriterleri açıklanmıstır. Ardından, baslıca çevresel binadegerlendirme metodları olan BREEAM, BEPAC, HK-BEAM ve LEED; genelözelliklerine ve degerlendirme sistemlerine deginilerek karsılastırmalı olarakincelenmistir. Bu metodların temel çevresel sürdürülebilir tasarım ilkeleridogrultusunda yapılan analizi sonucunda; akıllı bir binanın çevresel sürdürülebilirlikaçısından incelenmesine yönelik bir yaklasım olusturulmus ve seçilen akıllı binaörnekleri üzerinde uygulanmıstır. Çalısmanın sonunda, akıllı binaların çevreselsürdürülebilirlige büyük oranda katkı saglayabileceklerinin altı çizilerek, buna baglıyorum ve düsüncelere yer verilmistir.Anahtar Kelimeler: Akıllı Binalar, Çevresel Sürdürülebilirlik, Çevresel BinaDegerlendirme Metodları

Summary:

It is seen that concepts of ?sustainable? and ?intelligent? are often used together whilespeaking of sustainability. A building would not need to possess intelligent systems to besustainable and the possesion of these systems would not show that a building issustainable either. This state comes with the question if intelligent buildings are suitablefor the criteria of sustainability or not. In the course of this study, intelligent buildings,environmental sustainability and the main criteria of environmental sustainability areexplained firstly. Then, the main environmental assesment methods, BREEAM, BEPAC,HK-BEAM and LEED are explained in terms of their contents and assessment systemsand compared depending on these aspects. These four methods are then analyzed usingthe criteria of environmental sustainability and an approach for assessing intelligentbuildings in terms of environmental sustainability is established and carried out on theexamples of intelligent buildings chosen for this subject. At the end of the thesis, it isstated that intelligent buildings can contribute greatly to environmental sustainability,and the comments and notions related to the subject are given.Keywords: Intelligent Buildings, Environmental Sustainability, Environmental BuildingAssesment Methods