Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Akıllı elektrik şebekelerinde SIP protokolünün kullanımı

The use of SIP protocol in smart grid networks

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316423 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akıllı Elektrik Şebekesi daha güvenilir, daha verimli ve daha otomatik hareket eden bir elektrik şebekesi elde edilmesi için sayısal teknolojileri kullanan yeni nesil elektrik şebekesidir. Akıllı Elektrik Şebekesi projesi elektrik enerjisi sağlayıcılar/dağıtıcılar ile tüketiciler arasında çift yönlü enerji ve bilgi alışverişine izin verir ve böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının daha sık kullanılmasına ve elektrik sağlayıcıları, tüketiciler ve diğer katılımcılar için yeni servisler oluşturulmasına imkan verir. Bu altyapı bahsedilen hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir iletişim ağı mimarisine ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, bir çok organizasyon ve kuruluş Akıllı Elektrik Şebeke'sinin ihtiyaçlarına istinaden iletişim ağı mimarisinin oluşturulması için standartların, protokollerin ve teknolojilerin üzerinde çalışmaktadır. SIP, Akıllı Elektrik Şebekesi'nde kullanılması muhtemel protokoller arasında listelenmiştir.SIP, internet üzerinden ses iletimi yapılan ağlarda multimedya oturumlarının başlatılması ve yönetilmesi amacıyla sıkça kullanılmaktadır. SIP ayrıca anlık mesajlaşma protokolü olarak kullanılabilinecek yeteneğe sahiptir. Bu çalışma SIP protokolünün Akıllı Elektrik Şebekesi'ndeki olası kullanımını Akıllı Elektrik Şebekesi Konsept Referans Modeli'nin Müşteri alanına odaklanarak, özellikle Enerji Yönetim Sistemi'nin bir parçası olarak ev alan ağı (HAN) içerisinde son kullanıcıya yönelik uygulama ve servisler için incelemektedir. Bu doğrultuda SIP'in kullanılabilirliğinin analiz edilmesi amacıyla, SIP sinyalleşmesine dayalı bir uzaktan ev otomasyonu simüle edilmiş ve SIP-ZIGBEE işbirliğiyle ev otomasyon sisteminin gerçeklemesi tamamlanmıştır.

Summary:

Smart Grid is the new generation power grid which uses digital technologies to achieve more reliable, efficient and automated grid. Smart Grid project allows two-way exchange of energy and information between utilities and consumers, thus enables widely use of renewable energy resources and creating new services for utilities, consumers and other participants. This infrastructure requires communications network architecture to achieve these mentioned goals. Therefore, several organizations work on identifying standards, protocols and technologies to build communications network architecture based on needs of Smart Grid. SIP is listed as one of the protocols that can possibly be used in Smart Grid?s communications network architecture.SIP is widely used in voice over IP networks to initiate and manage multimedia sessions. SIP also has the capability to be used as an instant messaging protocol. This work investigates the possible use of SIP in Smart Grid which focuses on Customer domain of Smart Grid Conceptual Reference Model, especially the use in HAN (Home Area Network) for end user applications and services as a part of Energy Management System. Accordingly, a remote home automation service based on SIP signaling is simulated and a realization of SIP-ZIGBEE interworking home automation system is completed to analyze the use of SIP.