Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akıllı konutların tasarımı ve sorunları

Intelligent home design and it's problems

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100939 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AKILLI KONUTLARIN TASARIMI VE SORUNLARI ÖZET Son yıllarda teknoloji alanında özellikle bilgisayar alanında yaratılan birçok devrim insan oluşumuna ve yaşamına büyük birtakım değişikliklerin girmesine ve gitgide global olma yolunda olan dünya ülkelerine yeni yaşam tarzlarını önermeye başladı. Gidişat böyle iken değişen insan yaşantısının büyük bir kısmını oluşturan yerleşimler, binalar ve konutlar da bu değişimden nasiplerini almaya başladılar. Konut sistemleri bir yandan gelişirken diğer yandan İnternet konut yasanıma hızla girdi. Tüm bu oluşumların konut içindeki eylemliliklere olan büyük etkisi ise tasarımcı misyonunu elinde tutan mimarlar için yeni bir tartışma ve geliştirme ortamı doğurdu. Konuta eklenen teknolojik sistemler insan hayatını daha da kolay bir hale getirmeyi amaçlar bir hale geldi. Bu gelişim sürecini başlatan sistematiğin ne olduğunu inceleyecek olursak karşımızda bu gelişmelerin temelini teşkil eden elektronik ve elektro mekaniği buluruz. Konutta bulunan ısıtma sistemi, ışıklandırma sistemi, multimedya ortamı gibi elektronik ve elektro mekanik sistemler hızla gelişmekte olup piyasada bu sistemlerin binlerce versiyonunu bulmak mümkündür. Fakat halen kullanılmakta olan bu sistemlerin konut içinde yüzlerce ayar gerektirmesi birbiriyle koordine olarak çalışmaması gibi durumlar sürekli bir problemler zincirini yapı içerisinde bulundurmaktadır. Buna örnek olarak konutun yüksek elektrik enerjisi kullanan birçok elektrikli cihazı (buzdolabı, firın, çamaşır makinesi, elektrikli sobalar, iklimlendirme sistemi, elektrikli su ısıtıcılar vb.) aynı anda çalışarak bir enerji yoğunlaşması oluşturarak konut içerisinde aşın elektrik yüklenmesinden kaynaklı birtakım riskler (yangın, elektrikli cihazların arızalanması vb.) oluşturabilmektedir. Bu noktada merkezi bir sistemin kullanılarak tüm bu aygıtların uyumlu bir formda çahşmalannı da hedefleyen "Akıllı Konut" (Intelligent Home), içerisinde barındırdığı, bilgisayar denetleme sistemi ile konuttaki enerji akışını düzenleyen optimize etme (ayarlama) yönünü de kullanarak enerjinin konut içerisinde kullanılan cihazların gün içindeki yoğunluklarına göre dağıtılmasını sağlayabilmektedir. Temel fonksiyonu, kullanılan tüm elektronik ve elektro mekanik sistemlerin eşit bir öncelikle değerlendirilmesi olan akıllı konutun bu elektronik yapısı yeni bir tasarım sürecini konut tasarım sürecine uyarlaması yani konut tasarım sürecinde birtakım farklılıklar doğurması gereklidir. Gelişen ekonomik ve sosyokültürel çevre ile yakın bir zamana kadar akıllı konut insan yaşamına genel olarak girecek ve yaşam ve yerleşim koşullarını insanın yeni ihtiyaçları doğrultusunda değiştirecektir. VI

Summary:

INTELLIGENT HOME DESIGN AND ITS PROBLEMS SUMMARY Recently, in the field of technology especially in computer and networks, a lot of reform has been made by the technology manufacturers. This reform has lead to several great alterations to enter our homes and suggest new life styles to the world going on globalism. In this case, a great part of all dwellings constitute big part of changing life styles; buildings and homes have also been effected from these changes. While all these things happen, The Internet has entered homes unexpectedly and rapidly. The large effects of the constitutions to the human actions in home, have started new discussions and development area for the architects which took the designer mission. Technological systems which has been added to home, have brought a lot of facilities to human life at home. If one explores the systematics which initiated this development process, he can easily see electronics and electro mechanics which are responsible for almost all of these innovations. In the home electronic and electro mechanic systems like the heating system, lighting system, multimedia environment, etc. are getting very common and it is possible to find many versions to these systems. But these systems which are being commonly used, require lot's of adjustment and don't work harmoniously with each other. This disharmony brings a lot of problems for the home user. For instance the systems which require high energy can sometimes work together, and in that case some part of electrical system can be damaged from the excessive use of electrical energy. At that point, we call the homes which use central control mechanism, to supply working in synchronized form, "Intelligent Home". The essential functions of these homes are to evaluate all its electronic and electro mechanic systems and appliances in a synchronized way in order to obtain efficiency and integrity. The electronic conformation of this intelligent home will expectedly cause great changes in design process. In that case all these electronical and electro mechanical systems should be adopted to the home design process, and there should be some innovations in this process The socio-economic and socio-cultural environment is changing day by day and these changing conditions define systematics of home design and home use. These technological innovations are also defining home environment and life styles. With developing economic and socio cultural environment, intelligent home will become part of the human life and homes. In addition to that, intelligent home will also change the dwelling conditions and lives of the users. vu