Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı / Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bilim Dalı

Akıllı melez bulanık PID kontrolör yapısı

An intelligent fuzzy PID controller structure

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223826 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada, Klasik PID ve Bulanık kontrolörün akıllı bir yöntemle harmanlanmasından meydana gelen Akıllı Melez Bulanık PID kontrollör yapısı tanıtılmaktadır.Temel olarak bu tasarım metodunda, sistemde olusan hatayla iliskili bir fonksiyonabaglı harmanlama mekanizması yardımıyla klasik PID Kontrolör ve Bulanık Kontrolörbirlestirilmektedir. Bununla birlikte, akıllı bir anahtarlama mekanizması, harmanlamamekanizmasının hangi kontrolörün (Klasik PID veya Bulanık Kontrolör) kontroleyleminde öncelikli olarak baskın kullanılacagının kararını almaktadır. Yeni AkıllıMelez Kontrolör yapısı ile çesitli sistemler için simülasyonlar yapılmakta ve sonuçolarak hem geçici hal cevabında hem de karalı hal cevabında her iki kontrolörden de(klasik PID kontrolör ve Bulanık kontrolör) daha iyi performans sergiledigigörülmektedir. Kontrolör parametreleri genetik algoritmalar yardımıylabelirlenmektedir.Anahtar Kelimeler: Bulanık Kontrol, PID, Melez Kontrol

Summary:

In this study, a design methodology is introduced that blends the classical PID and theFuzzy controllers in an intelligent way and thus a new intelligent hybrid controller hasbeen achieved. Basically, in this design methodology, the classical PID and fuzzycontroller has been combined by a blending mechanism that depends on a certainfunction of actuating error. Moreover, an intelligent switching scheme is induced on theblending mechanism that makes a decision upon the priority of the two controller parts;namely, the classical PID and the fuzzy constituents. The simulations done on variousprocesses using the new hybrid fuzzy PID controller provides `better? system responsesin terms of transient and steady-state performances when compared to the pure classicalPID or the pure fuzzy controller applications. The controller parameters are all tunedby the aid of genetic search algorithm.Keywords: Fuzzy Control, PID, Hybrid Control