Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akım modlu analog-dijital dönüştürücüler

Current mode analog-dijital converters

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166195 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AKIM MODLU ANALOG DİJİTAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER ÖZET Bu tez çalışmasında, akım modlu tekniklerin gerilim modlu tekniklere tercih edilme nedenleri üzerinde durulmuş ve bir akım modlu paralel analog dijital dönüştürücü tasarımı yapılmıştır. Daha küçük tranzistor geometrilerine doğru gidilmesi, besleme geriliminin azaltılmasını gerektirdiğinden, gerilim modlu devrelerin dinamik performansı sınırlanmaktadır. Bu noktada, daha önce pek dikkate alınmayan, akım modlu teknikler ihtiyaç duyulan iyileştirilmiş dinamik performans ve yüksek işlem hızı özellikleri ile ortaya çıkmıştır. Akım modlu devrelerin, gerilim modlulara göre bu üstünlükleri gözönüne alınarak, en hızlı analog dijital dönüştürücü yapısı olan akım modlu paralel analog dijital dönüştürücü tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan bu yapının hızını etkileyecek örnekleme ve tutma devresi ve akım karşılaştırıcı devresi üzerinde durulmuş ve performansları arttırılmıştır. Kullanılan örnekleme tutma devresinde performansı sınırlayacak iki etken olan akım transfer oranındaki yetersizlik ve ideal olmayan anahtarların neden olduğu yük hatası çeşitli yöntemler kullanılarak azaltılmıştır. Akım karşılaştırıcıda ise, mutlak değer seviyeleri birbirinden çok farklı ve aynı zamanda zıt işaretli giriş akımlarına, verilecek cevap süresinin hızlandırılması sırasında karşılaşılan zorlukların aşılmasına çalışılmıştır. Tasarlanan bu ADD, düşük çözünürlüklü olmasına rağmen, yüksek çevrim hızına sahip olduğu için tek başına yüksek çözünürlüklü paralel ADD olarak kullanılmak yerine iki basamaklı veya "pipelined" yapılı ADDIerde alt ADD olarak kullanılmaya uygundur. IX

Summary:

CURRENT MODE ANALOG-DIGITAL CONVERTERS SUMMARY In this thesis, the reason why current mode techniques are prefered instead of voltage mode techniques is stated and a current mode flash ADC is designed. The reduction of the supply voltage necessiated by the move to the smaller tranzistor geometries causes the dynamic performance of the voltage mode circuits to be limited. At this point current mode techniques, which were not taken into consideration very-well before, emerges with their improved dynamic performance and high process speed ability. By considering the superiority of the current mode circuits to their voltage mode counterparts, a current mode flash analog to digital converter, which is the fastest architecture to convert analog signal to digital signal, is designed. The performance of the sample and hold circuit and the current comparator which are the core elements affecting the speed of conversion is improved. The two factors limiting the performance of the sample and hold circuit, poor current transfer ratio and the charge error caused by the non-ideal switches are reduced by using various methods. The diffuculties to speed up the response time of the current comparator to the current inputs having distinct absolute values and different signs at the same time is tried to overcome. Although the designed ADC has low resolution, because of having high conversion rate, it is better to apply this converter as a sub ADC to a two step or a pipelined ADC instead of using as a stand-alone high resolution flash ADC.