Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı

Akım taşıyıcı tabanlı aktif elemanlar kullanılarak yeni filtre yapıları ve tasarım yöntemleri

New filter structures and synthesis methods by using current conveyor based active components

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 201471 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Son yıllarda, kuvvetlendiriciler, empedans çeviriciler, jiratörler, osilatörler ve daha genel olarak analog isaret isleme devreleri gibi devrelerin tasarımında çok sayıda uygulamaları olan akım tasıyıcılar ve akım tasıyıcı tabanlı aktif elemanlar kullanılarak elde edilen devrelere olan ilgi giderek artmaktadır. Bu tezde, farklı tipteki akım tasıyıcı elemanlar ve akım tasıyıcı tabanlı aktif elemanlar kullanılarak gerilim-modlu, akım-modlu, transfer-empedansı modlu ve transfer-admitans modlu filtre yapılarının tasarımı üzerinde durulmustur. kinci dereceden çok-fonksiyonlu filtre devreleri gerçeklestirme konusu ele alınmıstır. Tez iki ana bölüm içermektedir; I. kinci derece filtre yapıları, II. n. derece filtre yapıları. Bu tezde önerilen filtre yapıları simdiye kadar literatürde yayınlanmıs devrelere göre birçok avantajlara sahiptir. Bunlar: minimum sayıda eleman içermeleri, aktif ve pasif duyarlıkların kabul edilebilir sınırlar içinde olması, elektronik olarak kontrol edilebilmeleri, akım-modlu devreler için yüksek çıkıs empedansı, gerilim-modlu devreler için düsük çıkıs empedansı, topraklanmıs kapasitör elemanının kullanılmasıdır. Önerilen filtre devreleri ve duyarlıkları ideal ve ideal olmayan durumlar için analiz edilmistir. Sonuçlar PSPICE devre simülasyon programı kullanılarak ve/veya deneysel çalısmalar ile dogrulanmıstır. Anahtar Kelimeler: Akım Tasıyıcılar, Akım Tasıyıcı Tabanlı Aktif Elemanlar, Akımmodlu Devreler, Gerilim-modlu Devreler, Aktif Filtreler, Çok Fonksiyonlu Filtreler, Genel Tasarım Yöntemleri.

Summary:

Recently there is a growing interest to circuits using current conveyor and current conveyor based active elements which have led to a great number of applications in various designs of analogue electronics like amplifiers, filters, impedance converters, gyrators, oscillators or more generally signal processing circuits. In this dissertation, we focus on design of voltage-mode (VM), current-mode (CM), transimpedance-mode (TIM) and transadmittance-mode (TAM) filters using different kinds of current conveyors and current conveyor based active components. The dissertation contains two main sections; I. Second order filter structures, II. nth-order filter structures. The proposed structures have several advantages over existing filters in the literature such as use of less number of components, tolerable active and passive sensitivity properties, electronically controllability, high-output impedance for CM filters, low-output impedance for VM filters, use of grounded capacitor etc. The proposed filter structures and their sensitivities are analyzed for both ideal and nonideal cases. Their validities are verified through PSPICE simulations and/or experiments. Keywords: Current Conveyors, Current Conveyor Based Active Components, Currentmode Circuits, Voltage-mode Circuits, Active Filters, Multifunction Filters, General Synthesis Methods.