Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akış hatlı üst limit yöntemine dayalı aksi-simetrik basmanın bilgisayar destekli tasarımı

Computer aided analyses of axisymmetric forging based on streamlined upper bound method

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 121128 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AKIŞ HATLI ÜST-LİMİT YÖNTEMİNE DAYALI AKSİ-SİMETRİK BASMANIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMI Metal şekillendirme işlemleri en çok kullanılan üretim yöntemlerinden biridir. Metal şekillendirme işlemlerinin tam olarak anlaşılması ve analizlerinin yapılması, bu işlemlerin verimliliğinin arttırılması yönünde yapılacak çalışmalara yol gösterecektir. Yapılan bu tez çalışmasında, üst sınır yöntemine dayalı analitik metot, silindirik parçalara uygulanmıştır. Basılan silindir formu, hacim sabitliği durumu gözetilerek Bezier eğrileri ile bilgisayar destekli analizi yapılabilecek şekilde tanımlanarak akış hatları oluşturulmuştur. Bu akış hatlarından kinematik olarak kabul edilebilir hız alam elde edilmiştir. Kinematik olarak kabul edilebilir hız alam kullanılarak üst sınır çözümünden basma işlemi için gereken güç hesaplanmıştır. Elde edilen güç değeri optimize edilerek basılan silindir formunu belirleyen bazı parametreler için kesin değerler hesaplanmıştır. Kullanılan yöntem ile geliştirilen bilgisayar yazılımından, çeşitli durumlar için elde edilen sonuçlar, deneysel veriler ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda kullanılan yöntemin geçerliliği değerlendirilmiştir. vııı

Summary:

SUMMARY COMPUTER AIDED ANALYSES OF AXISYMMETRIC FORGING BASED ON STREAMLINED UPPER-BOUND METHOD Metal forming processes are one of widely used manufacturing methods. Analyzing and completely comprehending of metal forming processes, helps to increase productivity of these processes. In this thesis, a new analytical method based on upper-bound theory was applied to axisymmetric parts. Forged cylindirical part was defined with Bezier curves considering the volume constancy condition. The curves then treated as stream-lines and used for the analysis. Kinematically admissible velocity field was obtained from these stream-lines. Required forging power is calculated from the upper-bound solution using the kinematically admissible velocity field. The obtained forging power was then optimized and some parameters defining the form of the forged cylindirical part were calculated. The results obtained from computer software based on the aforementioned method, compared with some experimental results. The validity of the applied method was assessed from the result of these comparisons. DC