Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Akışkan taşıyan elastik boruların titreşim analizi

Vibration analysis of fluid-carrying elastic pipes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 232407 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada akışkan taşıyan elastik borularda meydana gelen titreşimler matematiksel olarak incelenmiştir. Boru üzerinde akış sırasında kuvvetler yüzünden gerçekleşen dinamik yerdeğişimlerini uzay koordinatlarına ve zamana bağlı olarak gösteren dördüncü mertebeden bir diferansiyel denklem verilmiştir. Bu denklem boyutsuzlaştırılmış ve ardından karakteristik denklem yazılarak boyutsuz akışkan hızı için özdeğerlerin hesaplaması yapılmıştır. Farklı özdeğerler için mod biçimleri çizilmiştir.

Summary:

In this study, vibrations of elastic pipes which are used for fluid flow examined mathematically. A fourth order differential equation dependent of time and spatial-coordinates that represent dynamic displacements on pipe that occur because of forces during flow is given. This equation is non-dimensionalized and eigenvalues for dimensionless flow speed are calculated by writing characteristic equation. Mod shapes are drawn for different eigenvalues.