Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Akkaraman, Sakız X Akkaraman F1 ve G1 ile kıvırcık X Akkaraman F1 ve G1 genotiplerinde verim özellikleri

Production traits of Akkaraman, chios X Akkaraman F1 and B1 with kıvırcık X Akkaraman F1 and B1 genotypes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 158335 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Akkaraman, Sakız x Akkaraman Fj ve G] ile Kıvıcık x Akkaraman Fi ve Gt Genotiplerinde Verim Özellikleri Bu araştırma Akkaraman, Sakız x Akkaraman melezi (Fi, F2, Gı), Kıvırcık x Akkaraman melezi (Fh F2, Gı) koyunlarda döl verimi, yapağı verim ve özellikleri, vücut ölçüleri ile Akkaraman, Sakız x Akkaraman melezi (Gı, Gn) ve Kıvırcık x Akkaraman melezi (Gı, Gn) kuzularda büyüme ve yaşama gücünü incelemek amacıyla yapılmıştır. Arastama, Lalahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsünde 2001-2002 yıllan arasında yürütülmüştür. Akkaraman, KAFı, KAF2, KAGı, SAFı, SAF2, SAGı genotipi koyunlarda sırasıyla östrus oram % 96.23, 100.00, 92.86, 86.36, 100.00, 100.00 ve 100.00 (PO.05); doğum oram % 73.58, 62.50, 64.29, 72.72, 92.00, 72.22 ve 72.73 (PO.05); ikiz doğum oram % 14.10, 30.00, 0.00, 0.00, 52.17, 15.38 ve 12.50 (PO.05); kuzu verimi % 83.97, 81.25, 64.29, 72.72, 140.00, 83.33 ve 81.82; bir doğuma ortalama kuzu sayısı 1.14, 1.30, 1.00, 1.00, 1.52, 1.15 ve 1.13 bulunmuştur. Sakız x Akkaraman ve Kıvırcık x Akkaraman melezlemesi ile döl verimi özellikleri bakımından genel olarak Akkaraman ırkına göre ilerleme sağlanmışta. Akk., KAFı, KAF2, KAGı, SAFı, SAF2 ve SAGı koyunlarda kırkım sonu canlı ağırlık sırasıyla 59.88, 57.04, 56.67, 54.96, 52.36, 51.03 ve 51.53 kg (PO.001); cidago yükseldiği 73.02, 72.06, 70.62, 71.18, 76.67, 77.29 ve 74.10 cm (PO.001); göğüs çevresi 94.12, 96.97, 95.04, 94.03, 95.22, 92.84 ve 93.20 cm (PO.05); vücut uzunluğu 66.40, 70.17, 69.55, 68.94, 68.53, 70.88 ve 68.92 cm (PO.001); kuyruk çevresi 55.51, 36.74, 35.08, 32.14, 38.30, 41.83 ve 42.93 cm (PO.001) bulunmuştur. Kıvırcık x Akkaraman ve Sakız x Akkaraman melezi koyunlarda genel olarak vücut uzunluğunun ve cidago yüksekliğinin arttığı, kuyruk hacminin azaldığı ve kuyruğun uzadığı görülmüştür. Akk., KAFı, KAF2, KAGı, SAFı, SAF2 ve SAGı koyunlarda kirli yapağı verimi sırasıyla 1.92, 2.01, 1.79, 1.89, 1.84, 1.55 ve 1.82 kg; randıman % 72.75, 73.77, 72.07, 71.98, 70.37, 72.04 ve 73.64; elyaf çapı (incelik) 27.93, 29.74, 32.02, 30.37, 28.79, 27.01 ve 29.02 u (PO.001); lüle uzunluğu (hauter değeri) 37.62, 38.85, 42.74, 42.00, 35.59, 37.72 ve 38.94 mm (PO.01); (barbe değeri) 57.55, 56.05, 63.14, 64.40, 50.67, 56.17 ve 60.22 mm (PO.01) bulunmuştur. Akkaraman, Sakız x Akkaraman melezi (SAFı, SAF2 ve SAGı) ve Kıvırcık x Akkaraman melezi koyunların (KAFı, KAF2 ve KAGı) yapağı özellikleri, halı sanayiinde kullanıma uygunluk göstermektedir. Akk., KAGı, KAGn, SAGı ve SAGn kuzularda yaşama gücü sütten kesimde (90. gün) % 100.00, 90.48, 100.00, 96.00 ve 94.44; 180. günde % 97.73, 90.48, 100.00, 94.00 ve 94.44 bulunmuştur. Kıvırcık x Akkaraman (KAGı ve KAGn) ve Sakız x Akkaraman melezi (SAGı ve SAGu) kuzuların Akkaraman kuzularla benzer yaşama gücüne sahip oldukları, step bölge şartlarında yetiştirilebileceği ve kuzu eti üretiminde kullanılabileceği söylenebilir. Akk., KAGı, KAGn, SAGı, SAGn genotipi kuzularda en küçük kareler ortalaması, doğum ağırlığı için 4.770, 4.116, 4.304, 4.302 ve 4.258 kg (PO.001); sütten kesim ağırlığı (90. gün) için 21.657, 21.730, 20.408, 19.615 ve 19.819 kg (PO.05); 180. gün ağırlığı için 28.793, 27.532, 27.121, 26.552 ve 25.985 kg (PO.05) bulunmuştur. Sonuç olarak Sakız x Akkaraman ve Kıvırcık x Akkaraman melezi genotiplerde döl verimi özelliklerinin Akkaraman ırkına göre genel olarak daha üstün olduğu, kırkım sonu canlı ağırlık bakımından en yüksek değere Akkaraman koyunların sahip olduğu ve bunu Kıvırcık x Akkaraman ve Sakız x Akkaraman melezlerinin izlediği görülmüştür. Kuzularda yaşama gücü bakımından genotipler benzerdir. Büyüme bakımından Akkaraman ırkı genelde en yüksek değerde olurken bunu Kıvırcık x Akkaraman ve Sakız x Akkaraman melezi kuzular takip etmiştir. Ancak kuyruk hacmi dikkate alınırsa Akkaraman kuzuların büyüme bakımından sahip olduğu avantaj azalacakta. Anahtar Kelimeler: Akkaraman, Sakız, Kıvırcık, Melezleme, Verim Özellikleri. 97

Summary:

SUMMARY Production Traits of Akkaraman, Chios x Akkaraman Ft and B] with Kivircik x Akkaraman F, and B] Genotypes. The aim of this research was to study on the fertility traits, body measurements and wool production traits of Akkaraman, Chios x Akkaraman Fi, F2, Bi and Kivircik x Akkaraman Ft, F2, Bt Ewes and Growth and Livability of Akkaraman, Chios x Akkaraman Bi, Bn and Kivircik x Akkaraman B1; Bn crossbred lambs. The study was conducted at Lalahan Livestock Research Institute between 2001 and 2002. In the study, fertility results for Akkaraman, Kivircik x Akkaraman Fh F2, Bb Chios x Akkaraman Fb F2 and Bt were determined to be % 96.23, 100.00, 92.86, 86.36, 100.00, 100.00 and 100.00 (PO.05) for oestrous rates; % 73.58, 62.50, 64.29, 72.72, 92.00, 72.22 and 72.73 (PO.05) for birth rates; % 14.10, 30.00, 0.00, 0.00, 52.17, 15.38 and 12.50 (PO.05) for twinning rates; % 83.97, 81.25, 64.29, 72.72, 140.00, 83.33 and 81.82 for lamb production; 1.14, 1.30, 1.00, 1.00, 1.52, 1.15 and 1.13 for litter size, respectively. The results of the study showed that fertility traits of the Chios x Akkaraman and Kivircik x Akkaraman crossbreed genotypes have been increased according to Akkaraman breed. Live weight after shearing and some body measurements results for Akkaraman, Kivircik x Akkaraman Fi, F2, Bb Chios x Akkaraman Fi, F2 and Bi ewes were determined to be 59.88, 57.04, 56.67, 54.96, 52.36, 51.03 ve 51.53 kg (PO.001) for live weight; 73.02, 72.06, 70.62, 71.18, 76.67, 77.29 and 74.10 cm (PO.001) for wither height; 94.12, 96.97, 95.04, 94.03, 95.22, 92.84 and 93.20 cm (PO.05) for chest girth; 66.40, 70.17, 69.55, 68.94, 68.53, 70.88 and 68.92 cm (PO.001) for body length; 55.51, 36.74, 35.08, 32.14, 38.30, 41.83 and 42.93 cm (PO.001) for circumference of tail, respectively. The results of the study showed that capacity of tail of crossbreed ewes were decreased by crossbreding while the body length, wither height and length of tail generally were increasing in Chios x Akkaraman and Kivircik x Akkaraman crossbreed genotypes. Greasy fleece weight and wool characteristics results for Akkaraman, Kivircik x Akkaraman Fb F2, Bb Chios x Akkaraman Fi, F2 and Bi ewes were determined to be 1.92, 2.01, 1.79, 1.89, 1.84, 1.55 and 1.82 kg for greasy fleece weight; % 72.75, 73.77, 72.07, 71.98, 70.37, 72.04 and 73.64 for yield; 27.93, 29.74, 32.02, 30.37, 28.79, 27.01 and 29.02 u (PO.001) for fibre diameter; 37.62, 38.85, 42.74, 42.00, 35.59, 37.72 and 38.94 mm (PO.01) for fiber lenght (hauter); 57.55, 56.05, 63.14, 64.40, 50.67, 56.17 and 60.22 mm (PO.01) for fiber lenght (barbe), respectively. The results of the study showed that the wool characteristics of White Karaman, Chios x Akkaraman and Kivircik x Akkaraman crossbreed genotypes were suitable only carpet industry. The survival rates results for Akkaraman, Kivircik x Akkaraman Bb Blb Chios x Akkaraman Bj and Bn lambs were % 100.00, 90.48, 100.00, 96.00 and 94.44 on 90th days (at weaning); % 97.73, 90.48, 100.00, 94.00 and 94.44 on 180th days, respectively. The survival rates results were found similar between Akkaraman and Kivircik x Akkaraman Bb Bu, Chios x Akkaraman Bb Bn crossbreed lambs. Least squares means for Akkaraman, Kivircik x Akkaraman Bi, Bn, Chios x Akkaraman Bj and Bn lambs were 4.770, 4.116, 4.304, 4.302 and 4.258 kg (PO.001) for birth weight; 21.657, 21.730, 20.408, 19.615 and 19.819 kg (PO.05) for 90th days (weaning weight); 28.793, 27.532, 27.121, 26.552 and 25.985 kg (PO.05) for 180th days weight. The results of the growth and survival rates also showed that crossbreed lambs could be used for lamb production in steppe climate condition The results of the study showed that fertility traits of Chios x Akkaraman and Kivircik x Akkaraman crossbreed ewes generally were increased by crossbreding, according to Akkaraman ewes. After shearing, Akkaraman had more live weight than Chios x Akkaraman and Kivircik x Akkaraman crossbreed ewes. In the study, the lambs from all genotypes had similar survival rates. Growth characteristics of the lambs were the highest in Akkaraman, the lowest in Chios x Akkaraman lambs. Kivircik x Akkaraman crossbreed lambs were between them. But, the tail capacity of Akkaraman is taken into consideration, the advantage of Akkaraman lambs's body weight will decrease. Key Words: Akkaraman (White Karaman), Chios, Kivircik, Crossbreeding, Production Traits. 98