Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Akrilik kaide plağının tutuculuğunun arttırılmasında Glow Discharge yönteminin etkinliğinin in-vitro olarak araştırılması

In Vitro investigation of effectiveness of Glow Discharge method on increasing the retention of acrylic denture bases

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 99454 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

89 ÖZET Akrilik Kaide Plağının Tutuculuğunun Arttırılmasında Glow Discharge Yönteminin Etkinliğinin İn Vitro Olarak Araştırılması Araştırmamızda, tam protez kaide materyallerinin tutuculuğunu arttırmak amacıyla akrilik rezinlerin ıslanabilirlik özellikleri değiştirilmiş ve modifıye edilen yüzeylerin biyokimyasal analizleri ile mikrobiyolojik etkileşimleri in vitro olarak incelenmiştir. Bu amaçla, ıslanabilirliği değiştirmek için glow discharge yöntemi ile yüzey modifikasyonları yapılmış ve tükürük ile muamele sonrasında değiştirilen yüzey özelliklerinin devamlılığı değerlendirilmiştir. Ayrıca bu yüzeylere, ağız savunması ve tutuculukta etkin rol oynadığı bilinen müsin adzorbsiyonları ile kandida adezyonları araştırılmıştır. Islanabilirlik çalışmalarında, glow discharge yöntemi ile hidrofılik yüzeyler hazırlamak için O2 gazı ile HEMA monomeri, hidrofobik yüzeyler için de HMDS monomeri kullanılmış ve temas açısı ölçümleri ile yüzeyler değerlendirilmiştir. Kullanılan parametreler doğrultusunda, hidrofılik ve hidrofobik yüzeyler hazırlamada yöntemin etkinliği bulgulanmıştır. Tükürük ile muamele sonrasında pelikıl ile kaplanan örneklerden hidrofobik olanların özelliğini kaybettiği ve tüm deney parametrelerinin kontrol grubuna nazaran daha yüksek ıslanabilirlik gösterdiği saptanmıştır. Biyokimyasal analizlerde, kromatografik saflaştırma yöntemiyle izole edilen yüksek molekül ağırlıklı glikoproteinler akrilik yüzeylere çökeltilerek, PAS boyama ve dansitometrik renk analizleri ile adzorbsiyon tayinleri yapılmıştır. PC uyumlu program ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, modifıye edilen deney gruplarının daha yüksek müsin adzorbsiyonları gösterdikleri saptanmıştır. Mikrobiyolojik değerlendirmelerde ise, glow discharge tedavisi sonrasında en yüksek ıslanabilirlik özelliği ve kontrol grubuna benzer müsin adzorbsiyonu sergileyen O2 gazı ile modifıye edilen gruplar ile kontrol grubu, Candida albicans tutunması yönünden karşılaştırılmıştır.90 Gram boyamaları, ışık mikroskobu ve SEM ile incelenen örneklerde yapılan sayımlar sonucunda, modifıye yüzeylerin belirgin oranda daha yüksek kandida tuttuğu gözlenmiştir. Anahtar sözcükler: PMMA, akrilik rezin, ıslanabilirlik, tutuculuk, glow discharge, yüzey modifikasyonu, protez pelikılı, müsin, kandida.

Summary:

91 SUMMARY In Vitro Investigation of Effectiveness of Glow Discharge Method on Increasing the Retention of Acrylic Denture Bases In this study, it was aimed to improve the wettability of poly(methylmethacrylate) surfaces to achieve better complete denture retention. For this purpose, acrylic surfaces were modified by glow discharge technique and the durability of treated surfaces properties were evaluated after saliva exposure. Candida adhesion and adsorption of salivary mucins, which have a major role in denture retention and oral defense, were also investigated by biochemical and microbiological means. In the wettability examinations, specimens were modified by glow discharge plasma technique using HEMA monomer or O2 gas for hydrophilic and HMDS monomer for hydrophobic surfaces and the wettability properties were evaluated by contact angle measurements. The method was found to be effective in creating hydrophilic and hydrophobic surfaces. After the saliva exposure, it was observed that salivary pellicle coated hydrophobic ones have lost their initial properties. However, all of the treated groups have showed higher wettability than control. In the biochemical analyses, the modified surfaces were coated with chromatographically purified high molecular weight glycoproteins and the adsorption was detected by PAS staining and optical analyzer. The PC compatible program of analyzer monitored that the amount of adsorption on the treated groups was higher than the control group. In the microbiological evaluations, Candida albicans adhesions of control and O2 treated groups, that showed the best wettability and similar mucin adsorptions with controls, were compared. After the gram staining, light and electron microscopy examinations, the Candida counting revealed that the adsorption was significantly higher on modified surfaces.92 Keywords: PMMA, acrylic resin, wettability, retention, glow discharge, surface modification, denture pellicle, mucin, Candida.