Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akrilik polimer içeren su bazlı sistemlerin yüzey örtü maddesi olarak kullanımı

Usage as surface coatings of water-borne systems containing acrylic polymer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 130789 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AKRILIK POLİMER İÇEREN SU BAZLI SİSTEMLERİN YÜZEY ÖRTÜ MADDESİ OLARAK KULLANIMI Günümüzde bilhassa çevre kirliliği, organik çözücü içermeyen boyaların üretim teknolojisinin iki farklı alanda gelişmesine yol açmıştır. Bunlardan birisi toz boya teknolojisi olup bilinen boya teknolojilerinden farklıdır. Diğeri ise su esaslı çeşitli amaçlarla kullanılabilen genellikle akrilik esaslı boyaların geliştirilmesi olup bilinen üretim teknolojileri ile üretilebilen boyalardır. Bu çalışmada yağdan başlayarak akrilik esaslı su bazlı yüzey örtü maddelerinin üretimi amaçlanmıştır. Çalışmada elde edilen yüzey örtü maddelerinin bağlayıcısı, alkid reçinesi sistemlerindekine benzer bir şekilde hazırlanmıştır. Çalışmada piyasadan kolayca temin edilen ve ülkemizde fazla miktarda üretimi olan soya yağı kullanılmıştır. Birinci aşamada soya yağından makromer tekniği kullanılarak bir makromer hazırlanmıştır. Makromer oluşturmak için soya yağının gliserin ile KOH katalizörlüğünde glikoliz reaksiyonuyla monogliserid elde edilmiş ve monogliseridin akrilik asit ile esterleştirme reaksiyonuyla doymamış çifte bağ içeren bir makromer elde edilmiştir. İkinci aşamada makromerin glisidil metakrilat (GMA) ve 2- hidroksietilmetakrilat (HEMA) monomerleriyle kopolimerizasyonu gerçekleştirilmiştir. Kopolimerler FTIR spektroskopisi ile karakterize edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen ürünlerden filmler hazırlanarak yüzey örtü maddesi olarak kullanılabilirlikleri incelenmiştir. Filmlerin kuruma derecesi, yapışabilirlik, sertlik, alkali ve su dayanımı özellikleri tayin edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. VI

Summary:

SUMMARY USAGE AS SURFACE COATINGS OF WATERBORNE SYSTEMS CONTAINING ACRYLIC POLYMER Nowadays, especially environmental pollution is the reason of evaluation of paints technology into different path at which there is not organic solvent. One of these is powder paint technology and is different from common paint technologies. Another one which is generally acrylic based can be used at various purposes is also evaluation of various waterborne paints. It can be prepared by using common paint production technologies. In this study, it was aimed that acrylic based waterborne surface coatings were obtained from oils. Binder of these surface coating prepared in this study was obtained according to the preparation method of alkyd resin systems. Soybean oil used in the reactions was provided easily from market and it is produced very large amount in our country. First, a macromer was obtained from soybean oil by using macromer technique. Thus, monoglyceride was prepared by glycolysis reaction of soybean oil and glycerol in the presence of KOH as catalyst. In order to obtain macromer containing unsaturated double bond, esterification reaction of monoglyceride with acrylic acid was carried out. In the second stage, macromer was copolymerized with glycidyl methacrylate and 2- hydroxyethyl methacrylate monomers. Characterization of copolymers was carried out by using FTIR spectroscopy. Films were prepared from these copolymers and their usability as surface coatings was investigated. Hardness, drying time, adhesion, water and alkali resistance properties of films were determined and the results were compared. VII