Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akrobacterium tumefaciens ve A. rhizogenes aracılığıyla mercimeğe (Lens culinaris Medik) gen aktarımı

Gene transfer to lentil (Lens culinaris Medik) by Agrobacterium tumefaciens and A. rhizogenes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132225 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Agrobacterium tumefaciens ve A. rhizogenes Aracılığıyla Mercimeğe (Lens culinaris Medik) Gen Aktarımı Bu çalışmada mercimeğin 93CL003, Sultan, Erzurum 89 ve Akm 565 çeşitlerinde AJumefaciens' 'in yabani hattı A281 ile GV2260 p35S GUS-INT, 2260 AoPRİ GUS- INT, EHA 105, LBA 4440 nononkogenik hattlarının gen aktarımı üzerine etkisi incelenmiştir. Ayrıca A.rhizogenes 15834 onkogenik hattının değişik mercimek çeşitlerinde kök oluşumuna etkisi incelenmiştir. Çalışma sırasında transformasyon için asetsyringonsuz, asetosyringonlu ve asetoyringonla beraber AgNÛ3 'lı ortamların gen aktarımına etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda asetsyringonsuz ortamda GUS ekspresyonu az, asetosyringonlu ortamda ise daha yoğun gözlenmiştir. Ayrıca ortama AgNÛ3 ilave edilince Akm 565 çeşidinde ekspresyon artmış, kimerik ekspresyon kısmen azalmış diğer hattlarda ise önemli bir değişiklik olmamıştır. Ayrıca gümüş nitratlı ortamın bakteri gelişimine engel olduğu ve sürgün rejenerasyonunu da artırdığı gözlenmiştir. GUS pozitif olduğu düşünülen sürgünler Sultan ve Akm 565 çeşitlerine aşılanmıştır. Yöntem oldukça zor olduğundan dolayı çok az sayıda aşı başarılı olmuştur. Anahtar kelemeleri: Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes, Mercimek (Lens culinaris Medik), transformasyon, AgNC^ asetosyringone, sonikasyon, transgenik hızlı çoğaltım, mikro aşılama

Summary:

Gene transfer to lentil (Lens culinaris Medik) by Agrobacterium tumefaciens and A rhizogenes The study was carried out for transformation using varieties 93CL003, Sultan, Erzurum 89 and Akm 565 lentil cultuvars by oncogenic A281 and non oncogenic GV2260 p35S GUS-INT, 2260 AoPRl GUS-INT, EHA 105, LBA 4440 strains of A. tumefaciens. The effect of 15834 oncogenic strain of A. rhizogenes on rooting of lentils was also examined during course of the studies. The study also compared the effects of acetosyringone and AgN03 on transformation efficiency of the studied Agrobacterium strain used in the study. Reduced GUS expression was observed in the medium without acetosyringone and AgNC>3. Strong GUS expression was observed with the addition of acetosyringone. Moreover, silver nitrate was found to strengthen GUS expression on the shoots regenerated from variety Akm 565 only. It was found that it had no effect on GUS expression in other genotypes. It was found that adding of AgNo3 resulted in reduction of bacterial development with increase of shoot regeneration during micropropagation. Putative transgenic GUS positive shoots were micrografted on rootstock of variety Sultan and Akm 565. Reduced number of micrografts were observed due to complex nature of the procedure. Key Words: Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes, lentils, Lens culinaris Medik), transformation, AgNC>3; Acetosyringone, sonication, transgenic micropropagation, micrografting.