Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Akromegali hastalarında tanı süreci

Acromegaly patients diagnostic process

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 456112 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç : Bu çalışmanın amacı akromegali sebebi ile takip edilen hasta grubunda ilk başvuru şikayetleri , hangi hekime başvurdukları , tanıyı hangi hekim tarafından konulduğunu,tanıda gecikme zamanı , tanı almadan önce geçirdiği ameliyatlar, mortalite ve ölüm sebeplerin tespit edilmesidir. HASTA SEÇİMİ VE YÖNTEMİ Bu çalışmaya ; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji-Metobolizma ve Diyabet Bilim Dalı polikliniğinde 1998-2014 yılları arasında akromegali tanısı konulup takip edilen 500 hasta telefonla arandı. Toplam 500 hastadan 335 hastaya ulaşıldı , 165 hasta çalışma dışı bırakıldı. BULGULAR 192 Kadın ( % 57,3) , 143 erkek (% 42,7), yaş ortalamaları 48.6 ± 12 yıldır. Tanıda gecikme ortancası 24 ay ( 1 hafta- 180 ay) olarak saptandı. Yirmi iki hasta vefat ettiği öğrenildi (11 Kadın , 11 Erkek ). Ölüm nedenleri : 3 hasta Miyokard enfarktüsü(%13,6 ), 3'ü kalp yetersizliği (%13,6) , 2 'si Akciğer kanseri(%9,1) , 2' si kolon kanseri (%9,1), 2'si mide kanseri(%9,1), 2 'si Lösemi (%9,1), 2'si septik şok(%9,1) , 2 'si serebrovasküler hastalık (%9,1) , 1'i Akciğer ödemi (%4,5), 1'i hasta nöroendokrin Tm (%4,5) , 1'i primeri bilinmeyen kemik metastazı(%4,5) , 1 hastanında ölüm nedeni bilinmiyor(%4,5). Doktora başvurma şikayetleri akral büyüme %32.6 'sinde , baş ağrısı %26.2'sinde , herhangi yakınması olmayan %32.6'sinde, görme bozukluğu %9.3' saptandı. Hastaların ilk başvurduğu hekimler sırasıyla genel dahiliye (%29.4) , nöroşirürji uzmanı (%11.8), nörolog (%11.2), endokrinolog (%8.3) ve akromegali en çok endokrinolog 175 (%55.9) , nöroşirürji 72 (% 23 ), genel dahiliye 43 (%13.8 ), nöroloji 9 (% 2.9 ) hekimler tarafından tanı konuldu. Baş boyun cerrahisi 40(%12.8) , burun ameliyatı 29 (%9.3), tiroidektomi 20(%6.4) , %5.1), karpal tünel ameliyati 15 (%4.8), tonsillektomi 11 (%3.5) , kolesistektomi 6( %1.9). Ameliyat ve tanı arası sürenin ortancası 48 ay (1- 420 ay) olarak saptandı ancak 170(%54.3) hastada da tanı öncesi herhangi bir ameliyat geçirmemiş. Sonuç Akromegalinin geniş komorbidite nedenleriyle ilişkilidir ve sıklıkla genel dahiliye uzmanı , nöroşirurji uzmanı ve nöroloji uzmanına başvuryor. En çok tanı öncesi baş boyun ameliyati geçiriyorlar. Akromegali hastalarında erken tanı koymak morbidite ve mortalitenin azaltmasına sebep olur.

Summary:

Objective:To evaluate the initial complaints, detailed history and surgical procedures prior to the first diagnosis in acromegalic patients. Method:Three hundred thirty five out of 500 acromegaly patients who were under follow-up at University of Istanbul, Cerrahpasa Medical Faculty, Endocrinology and Metabolism outpatient clinic between 1998 and 2014 were included. Patients were asked via phone call or face to face interviews about their initial complaints, the physician they were admitted to first, the interval from onset of symptoms to diagnosis, and the previous surgeries. The surgery types and the possible relation of the surgery with acromegaly were evaluated. Results:This study included 335 participants; 192 women and 143 men. The mean age was 48.6±12.0 years. Twenty one of them were dead. The frequent complaints of the patients were acral growth of hands and feet (32.6 %), headache (26.2%), visual defects (9.3%), menstrual irregularities (8%), and coarsened facial features (7%). The first physician the patients were admitted to was as follows; internist (29.4%), neurosurgeon (11.8%), neurologist (11.2%), ophthalmologist (8%), and ear nose throat specialist (6.1%). Initial diagnosis was made by an endocrinologist (55%), neurosurgeon (23%), internist (13.7%), neurologist (2.9%).The median diagnosis delay time was 40 months. Almost half of the patients had undergone an operation prior to diagnosis (45.7%). In total, 33.3% of the surgeries were related to acromegaly complaints. The most common operations were as follows; head and throat surgery (12.8%), nose surgery (9.3%), thyroidectomy (6.4%), carpal tunnel surgery (4.8%). Conclusion:Acromegaly patients were mostly referred to internists because of co-morbidities, to ear nose throat specialist for deformities and to neurosurgeons due to the mass effect symptoms, Most frequently they had undergone head and neck surgery prior to diagnosis. Therefore, it is important that medical staff be aware of the clinical aspects of acromegaly which causes such prominent physical changes.