Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Prehistorya Anabilim Dalı / Arkeoloji Bilim Dalı

Aksaray ili Gülağaç ilçesi Demirci Kasabası'nda sosyal ve sosyo-ekonomik yapıların yerel mimariye etkileri ve bölgedeki arkeolojik verilerle birlikte değerlendirilmesi

The effects of local arhitecture and with together evaluation of archeological data in the region, social and socio-economic structures of the Demirci country in the Gülağaç district Aksaray province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 270985 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Geçmişte ve günümüzde insan topluluklarının bir bölgeyi yerleşim alanı olarak seçmiş olmalarının nedenlerini anlamaya yönelik karşılaştırmalı çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Volkanik Kapadokya Bölgesi'nde yer alan Aksaray ili Gülağaç ilçesi Demirci kasabası yerleşmesinin model alınarak bir çalışma yapılması öngörülmektedir. Çalışmada ağırlıklı olarak, yakın geçmişte ve günümüzde sosyal ve sosyo-ekonomik yapıların yerel mimari ve yerleşmenin biçimlenmesindeki etkilerinin saptanmasına çalışılacaktır. Araştırmalar, Demirci kasabası'nda yürütülmekte olan yerel mimari ve yerleşme dokusunun belgelenmesine yönelik bir proje ile eşgüdümlü olarak gerçekleştirilecek, böylece verilerin geniş bir veritabanında değerlendirilmesi imkânı olacaktır. Çalışmanın bir diğer bölümünü de, bölgede yapılmakta olan arkeolojik çalışmalardan elde edilen verilerle karşılaştırma oluşturacaktır. Yeni biçimlenmeye başlayan bir disiplin olan Etnoarkeolojik yöntemlerin kullanılacağı bu bölümde, bölgede yapılmakta olan Aşıklı Höyük, Musular, Güvercinkayası, Tepecik-Çiftlik, Köşk Höyük gibi arkeolojik yerleşmelerden elde edilen verilerden faydalanılarak karşılaştırmaların yapılması amaçlanmaktadır. Böylece, Aşıklı Höyük kazısını başlatan Prof. Dr. Ufuk Esin'in; `'Değişik konut ya da yerleşim tiplerini oluştururken insanlar en çok hangi olgulardan etkilenmişlerdir?'' sorusuna, aynı bölgede, benzer çevre şartlarında, geniş bir zaman diliminde cevap aranmaya çalışılacaktır.

Summary:

Our aim is to do a comparative work for understanding the reasons why humanbeings have chosen a certain place a settlement in the past and the present. As a case study we close Demirci a town situated in Gülağaç-Aksaray/ Volcanic Kapadokya Region. In this work, we focused on the role of both social and socio-economical constructions today and recent past. Researches will be done together with a project which is being performed in Demirci country town for the purpose of documenting local architecture and settling pattern; This was an opportunity to evaulate the data in a wider database. In the other part of the research, it will be made comparisons with data provided from the archeological researches that are done in the region. In this part, in which a discipline called as Etnoarcheological Methods that have just begun to be shaped will be used; it is aimed to be done comparisons by utilizing from the data provided from archelogical settlements like Aşıklı Höyük, Musular, Güvercinkayası, Tepecik-Çiftlik, Köşk Höyük. So; it is tried to be found answer to the Prof. Ufuk Esin's question, who started the Aşıklı Höyük Dig, ''From which cases have humanbeings been affected mostly while forming different housing and settlement types?'', within the same area, within similar environment conditions and within a much wider time duration.