Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ev Ekonomisi Anabilim Dalı

Aksaray ili Sultanhanı Belde'sinde el dokuması halı onarım işlerinin incelenmesi

The determination of repair works of handwoven rugs in Sultanhani district near the city of Aksaray

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 150967 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Aksaray ili Sultanhanı beldesinde yapılan el dokuması halı onarım işleri incelenmiş, bu amaçla öncelikle belde tanıtılmış, onarım, restorasyon terimlerinin tanımı yapılmıştır. El dokuması halıların tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verişmiş, el dokuması halının dokuma teknikleri, kullanılan araç gereçler, el dokuması hah yüzey bölümleri tanıtılmıştır. El dokuması halıda kaliteyi etkileyen faktörler sıralanmış, hataları önlemek amacıyla dokuma sırasında alınabilecek önlemler anlatılmıştır. Ayrıca el dokuması halıların kullanma ömürlerinin uzatılması için uyulması gereken kurallar anlatılmıştır. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan el dokuması halılarımızın yeniden hayat veren el dokuması hah-kilim onarım işleri incelenmiştir. Büyük emek, itina, zaman alarak dokunan ve dayanıklı olmaları nedeniyle tercih edilen el dokuması halılarımız, geçmişi ve kültürümüzü yansıtan en önemli kaynaklardandır. Bu kaynakların gelecek kuşaklara aktarılması ve kalitesinin artırılması için ömürlerinin uzatılması gerekmektedir. Dokuma sırasında oluşan hatalar ve kullanım sonrası meydana gelen yıpranmalar ve tahribatların neler olduğu tespit edilmiş, bu hata ve tahribatların gidrilmesi için yapılan onarım işlemlerinin aşamaları incelenmiş, kullanılan araçlar ve hammadde tanıtılmış ve bunlar resimlerle desteklenmiştir.ANAHTAR KELİMELER: El dokuması halı, onarım, restorasyon

Summary:

this study, making amendments of hand woven rugs whic are woven in Sultanham town in city of Aksaray were examined. First of all for this aim, the town was introduced and terms of making amendments and restoration were defined. Informations about historical progress of the hand woven rugs were give. Weaving tecniques of the hand woven rugs, the instruments that are used and parts of the hand woven rugssurfâce were introduced. The factors that effects quality of the hand woven rugswere arrenged and taking the necessary measurements to prevent the mistakes were explained. Furthermore, the regulations that must be observed to make longer the durability of usage were explained. The amendments of the hand woven rugs which enliven to our hand woven rugs that is one of the most important means of subsistences were examined. Our hand woven rugs that are woven by spending a lot of time and labour, taking great care and prefered owing to durability are one of the most important sources must be conveyed to next generations and long- lived to increase then- quality. The mistakes that are came into being during weaving and the worn- outs that occur after usage were determined and the levels of making amendments of these mistakes and the worn- outs were examined. The instruments and the raw materials which are used while weaving were introduced and supported with images.Key Words : Handwoven rug, repair, restoration