Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Aktif ağ kullanılarak web önbellekleme

Web caching using active networks

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142896 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AKTİF AG KULLANILARAK WEB ONBELLEKLEME ÖZET Bu çalışmada aktif ağ yaklaşımı kullanılarak "web önbellek" problemine bir çözüm sunulmuştur. Aktif ağlar, ağ düğümlerine program kodu ve başka veriler sokularak ağ servislerinin tanımlanmasına veya değiştirilmesine olanak sağlayan programlanabilir ağ platformları olarak düşünülebilir. Mevcut Internet ağ altyapısında bulunan birçok uygulama aktif ağ fikrini desteklemektedir. Web ön bellek, ağ içerisinde işlem yapan uygulamalardan biridir. Aktif ağ ortamında yapılan ön bellek işlemleri klasik ön bellek yöntemlerine göre büyük avantajlara sahiptir. Öncelikle aktif ağ fikri, avantaj ve dezavantajları ile incelenmiştir. Ayrıca aktif ağ yaklaşımları ve Dünyadaki mevcut araştırmalara da değinilmiştir. Daha sonra aktif ağ yaklaşımlarından biri ve onun prototip gerçeklemesi olan ANTS açıklanmıştır. Bu prototip platform tez konusu olan web önbellek yöntemi için bir test ortamı olarak kullanılmıştır. Geleneksel Internet TCP/IP protokol topluluğu için düşünülmüş web önbellek düzenleri incelenip bazı darboğaz noktalan tespit edilmiştir. Son olarak da yeni geliştirilen bir web önbellek yöntemi sunulmuş, ANTS içindeki tasarım ve gerçekleme detayları verilmiştir.

Summary:

WEB CACHING USING ACTIVE NETWORKS SUMMARY This thesis presents an active networking solution to the web caching problem. Active networks can be considered as a programmable platform on which network services can be defined or altered by injecting code or other information into the nodes of network. In the existing Internet networking infrastructure there are lots of ad hoc applications that supports active networking concept. Caching (for example proxy caching) is one of those ad-hoc applications that does processing in the network. Caching in an active networking environment has tremendous advantages over traditional caching methods. First, active networking and its advantages and disadvantages are examined. Active networking approaches and research are also visited. Then, an active networking approach and its prototype implementation (ANTS) is described. This prototype has been used as a testbed for the web caching scheme in this thesis. Web caching schemes for the Internet using traditional TCP/IP suite is analized and some bottleneck points are determined. Finally, a new web caching scheme is introduced and design and implementation details are given.