Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı

Aktif galaksi çekirdeklerinin X ve gama-ışınlarında gözlenen zamansal özellikleri

The observed timing of properties of the X and gamma-rays from active galactic nuclei

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 431941 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu yüksek lisans tez çalışması kapsamında aktif galaksi çekirdeklerine (AGÇ) ait X-ışın ve gama-ışınları arasındaki korelasyonlar ve zaman gecikmeleri üzerine çalışılmıştır. Bunun için, MAXI, Swift/BAT ve Fermi/LAT'ın sürekli gözlediği kaynaklara ait ışık eğrileri kullanılmıştır. X-ışınları (2-20 keV) ile gama-ışınları (0.1-300 GeV) ve X-ışınlarının (2-4 keV, 2-10 keV, 10-20 keV ve 2-20 keV) farklı enerji aralıkları arasındaki korelasyonlar ZDCF programı ile hesaplamıştır. X-ışın ve gama-ışınları arasındaki korelasyon ve zaman gecikmelerinin nedeni senkrotron self-Compton (SSC) saçılması yapmasıdır. SSC modeline göre, senkrotron ışınımı düşük enerjili foton üretilmesinden sorumlu iken, buna neden olan rölativistik elektronlar da ters-Compton mekanizması ile yüksek enerjili fotonların üretilmesine neden olmaktadır. Tez kapsamında kullanılan kaynaklar BL Lac cisimleri, Seyfert I ve Seyfert II galaksilerinden oluşmaktadır. BL Lac cisimlerine ait korelasyon sonuçları literatürdeki çalışmalar ile tutarlılık göstermiştir. Seyfert I ve Seyfert II galaksilerine ilişkin sonuçlar BL Lac cisimleri ile uyumluluk göstermiştir.

Summary:

In this thesis, the correlaitons and time delays between X-rays and gama-rays of Active Galactic Nuclei (AGN) were studied. In order to analogy the light curves of these sources, observations from MAXI, Swift and Fermi were used. The correlation between X-rays (2-20 keV) and gamma-rays (0.1-300 GeV), and various bands of X-rays (2-4 keV, 2-10 keV, 10-20 keV ve 2-20 keV) were calculated by using Z-transform Discrete Correlation Function (ZDCF). Synchrotron self-Compton (SSC) scattering is tought to be one of the reasons behind the correlations and time delays between X-rays and gamma-rays. According to the SSC model while the synchrotron mechanism is the reason for low energy photons, the relativistic electrons, which are responsible for the synchrotron radiation, creates high energy photons via inverse-Compton scattering. Within the thesis, BL Lac, Seyfert I and Seyfert II galaxies are used. The results from BL Lac are in agreement with that given in literature. Results for Seyfert I and II galaxies are found to be consistent with that obtained for BL Lacs.