Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Aktif süspansiyon sistemlerinde hata tespiti ve analizi

Fault detection and isolation in active suspension systems

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 251814 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Hsonsuz, LQR ve bulanık mantık yöntemi kullanılarak çeyrek taşıt modeli üzerinde yarı aktif süspansiyon sistem kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontroller sonucu elde edilen değerler pasif süspansiyon sistemininden elde edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. Genel olarak araç gövdesi üzerinde meydana gelen ivme değişimi üzerinde durulmuştur. Sistemin kontrolünün sağlanmasının ardından hata tespiti yapılmıştır. Bulanık mantık kuralları ve gözlemciler kullanılarak sistemde bulunan sensörlerden meydana gelen hataların tespiti ve teşhisinin nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

Summary:

In this study using the Hinf., LQR and fuzzy logic control techniques, a control semi active suspension for quarter car model is done. Result of the control systems fon active suspension is compared with the results of passive suspension. Generally it is observed that the acceleration of car body. After system control it is determined that how to observe the sensor faults and isolate them by using fuzzy logic controller and observers.