Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aktörel eleştiri yaklaşımı ve reklam söylemi

Ethical critical approach and advertising discourse

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104744 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Küreselleşme olgusu ve liberal ekonomi, artan rekabet, ülke, kurum ve kuruluşların politikalarım yeniden belirleme gereksinimine yol açmıştır. Bu koşullarla birlikte toplumsal yapılarda da değişiklikler yaşanmaktadır. Daha fazla kazanma ve daha iyi yaşamaya yönelik beklenti ve girişimler bu değişikliklere verilecek oldukça yalın bir örnektir. Liberal sistemde ekonomiyi yönlendirmede en büyük paya sahip şirketlerin en önemli pazarlama yöntemi kuşkusuz reklamlardır. Üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde reklam kavramım ana çizgileriyle irdeledik. İkinci bölümde ise, günümüzde bireysel ve toplumsal ilişkilerde çok sık tartışılan bir konu olan aktöre kavramım irdelemeye çaba gösterdik. Çalışmamızın uygulamalı üçüncü ve son kısmında ise, belirli bir zaman diliminde yayınlanan bazı reklamları, seçmeci bir yöntem çerçevesinde çözümlemeye çaba gösterdik. Çözümlediğimiz reklamlarda yasalara ve dolayısıyla aktörel değerlere uygun olmadığım gözlemlediğimiz öğeleri sergileme yoluna gittik. ABSTRACT Countries, institutions and foundations had to reconsider their policies depending on the fact of being global and liberal economics and increasing rivalry. Foundations that don't keep up with the age lose the rivalry chance and become smaller instead of expanding and be in a process of vanishing.When taking these subjects into consideration, being modifications in social structure is inevitable. Expectations and enterprises for earning more and living a better life are the facts that will not be found as strange. In liberal economic system the most important marketing method that multinational and big companies use and orient the economy is advertisement. Advertisements don't have only an engine role to realize the 111

Summary:

oz Küreselleşme olgusu ve liberal ekonomi, artan rekabet, ülke, kurum ve kuruluşların politikalarım yeniden belirleme gereksinimine yol açmıştır. Bu koşullarla birlikte toplumsal yapılarda da değişiklikler yaşanmaktadır. Daha fazla kazanma ve daha iyi yaşamaya yönelik beklenti ve girişimler bu değişikliklere verilecek oldukça yalın bir örnektir. Liberal sistemde ekonomiyi yönlendirmede en büyük paya sahip şirketlerin en önemli pazarlama yöntemi kuşkusuz reklamlardır. Üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde reklam kavramım ana çizgileriyle irdeledik. İkinci bölümde ise, günümüzde bireysel ve toplumsal ilişkilerde çok sık tartışılan bir konu olan aktöre kavramım irdelemeye çaba gösterdik. Çalışmamızın uygulamalı üçüncü ve son kısmında ise, belirli bir zaman diliminde yayınlanan bazı reklamları, seçmeci bir yöntem çerçevesinde çözümlemeye çaba gösterdik. Çözümlediğimiz reklamlarda yasalara ve dolayısıyla aktörel değerlere uygun olmadığım gözlemlediğimiz öğeleri sergileme yoluna gittik. ABSTRACT Countries, institutions and foundations had to reconsider their policies depending on the fact of being global and liberal economics and increasing rivalry. Foundations that don't keep up with the age lose the rivalry chance and become smaller instead of expanding and be in a process of vanishing.When taking these subjects into consideration, being modifications in social structure is inevitable. Expectations and enterprises for earning more and living a better life are the facts that will not be found as strange. In liberal economic system the most important marketing method that multinational and big companies use and orient the economy is advertisement. Advertisements don't have only an engine role to realize the 111sellings of services and products but they also make these foundations known to whole world by means of media. In the first theoretic part of our study which is compose of three parts we tried to examine advertisement concept with its general and different functions. In the second part, we studied ethics, a subject which was often discussed in personal and social relationships recently. In the third practical part of our study, we studied some advertisements we designated in some certain period of time in a methodical way.v We evaluated the advertisements which were, we thought, not appropriate for ethical and legal values or those which don't have similar functions. IV