Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Anabilim Dalı

Aktüerya matematiği ve bireysel emeklilik modelleri

Actuarial mathematics and individual retirement models

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 121055 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aktüerya Matematiği ve Bireysel Emeklilik Modelleri Aktüerya Matematiği Olasılık ve İstatistiği, Risk Teorisini ve Fayda Teorisini kendi bünyesinde birleştirerek sigorta sistemlerinin matematiksel yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu nedenle finans ve ekonomi dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Tezimizde aktüerya matematiğinin temel kavram ve özellikleri detaylı olarak incelenmiştir. Sigortada Fayda Teorisi, Bireysel Risk Modelleri, Canlılık fonksiyonları, Hayat Tabloları, Hayat Sigortası ve Rantları, Primler ve Rezervler tezimizde ele alınan başlıca konulardır. Ayrıca ülkemizde yeni uygulanmaya başlanan bireysel emeklilik planlarına yardımcı olması için aktüerya matematiğinin bireysel emeklilikle ilgili uygulamaları Çoklu Azalma (Dekrament)Teorisi kullanılarak tezimizde ele alınmıştır. Bu uygulamalara ait çeşitli örnekler tezimizde yer almıştır. Vffl

Summary:

Actuarial Mathematics and Individual Retirement Models Actuarial Mathematics is a science which studies the mathematical structure of Insurance Systems using Probability and Statistics, Risk Theory and Utility Theory. Because of this it has an important place in finance and economics. In this thesis the main concepts and properties of actuarial mathematics are studied in detail. Utility in Insurance, Individual Risk Models, Survival Functions, Life Tables, Life Insurance, Life Annuities, Premiums and Reserves are the main topics in the thesis. Besides, the individual retirement plans are studied by using the multiple decrament theory and the examples are given for these plans in the thesis. IX