Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Akustik travma sonrası guinea pig kokleasında meydana gelen histolojik değişikliklerin elektron mikroskobuyla değerlendirilmesi

Electron microscopic evaluation of histologic changes in guinea pig cochleae after exposure to acoustic trauma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118675 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7 ÖZET Yoğun gürültünün kokleada oluşturduğu hasar hakkında fikir sahibi olma amacıyla, deneysel bir çalışma planladık. G3 piyade tüfeği ses kaynağı olarak kullanılarak 10 guinea pig akustik travmaya maruz bırakıldı. Bunlardan beşi deney sonrası ilk 24 saatte, diğer beşi ise 10 gün iyileşmeye bırakılarak 10. günde sakrifıye edildi. Üç hayvan ise herhangi bir işleme tabi tutulmadan sakrifîye edildi. Toplam 13 guinea pig kokleaları izole edilerek transmission elektron mikroskopu altında incelendi. Gözlenen değişiklikler sağlam kabul edilen hayvan koklealarıyla karşılaştırıldı. Özellikle duyu hücrelerini tutan vezikül oluşumu, afferent sinir uçlarında görülen selektif değişiklikler, subkütiküler lizozomal granüllerin yoğun birikimi ve çok az direkt mekanik hasar bulgusu olması bize, oluşan hasarın mekanik etkilerden çok metabolik yüklenme ve toksik etkilere bağlı olduğunu düşündürdü. Anahtar Kelimeler : Akustik travma, Gurultu, İşitme kaybı, Guinea pig, Kokiea 68

Summary:

8 ABSTRACT ELECTRON MICROSCOPIC EVALUATION OF HISTOLOGIC CHANGES IN GUINEA PIG COCHLEAE AFTER EXPOSURE TO ACOUSTIC TRAUMA We planned an experimental study to observe the changes in the cochlea after exposure to intense noise. 10 guinea pigs were exposed to acoustic trauma created by using a G3 infantry rifle. Five of them were sacrificed in the first 24 h after exposure and five of them were sacrificed on the 10th day after a recovery period of 10 days. Three animals were sacrificed without any experiment. The cochleae isolated from a total of 13 animals were examined using a transmission electron microscope. Observed changes were compared to the normal controls. Vesiculation affecting especially the sensory hair cells, changes selectively observed in afferent nerve endings, heavy accumulation of lysosomal granules in the subcuticular region and very little evidence of direct mechanical damage lead us to believe that the damage was more likely due to metabolic exhaustion and/or toxic effects rather than a direct mechanical damage. Key Words : Acoustic trauma, noise, hearing, loss, guinea pig, cochlea 69