Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Çevre Kontrolü ve Yapı Teknoloji Bilim Dalı

Akustik ve sürdürülebilirlik: Bir otel örneği

Acoustic and sustainability: One hotel example

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 445042 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sürdürülebilirlik kavramının mimariye yansıması olan 'yeşil bina' kavramı ve değerlendirme sistemleri Türkiye'de son birkaç yılda gündeme gelmeye başlamış, hızla gelişmekte olan bir konudur. Yeşil binaların sayısındaki artışla birlikte bu binaları değerlendirmek üzere hazırlanmış yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin de sayıları artmıştır. Birçok ülke kendi çevre koşullarına göre ulusal bir yeşil bina sertifikasyon sistemi tasarlamıştır. Yapıları durumlarına ve tipolojilerine göre değerlendiren bu sistemlerde, yapılan anket sonuçları gösteriyor ki, yeşil yapıların klasik(geleneksel) binalardan daha çok genel memnuniyet puanı varken, yeşil yapıların büyük bir çoğunluğunun akustik komfor ve kalitesi(niteliği) , klasik bir yapıdan daha kötü oylanmakta(değerlendirilmekte) ve çoğu zaman başarı elde edilememektedir. Bu bağlamda tez kapsamında ilk bölümde tezin amacı, hipotez ve çalışmanın amacı üstünde durulduktan sonra ikinci bölümde 'yeşil bina' ve 'sürdürülebilirlik' tanımları ve geçmişten bu yana gelişmelerine kısaca değinilmiştir. Binalarda ve yeşil binalarda yaşanan akustik sorunlardan ve nedenlerden bahsedilmiş, daha sonra yeşil binalardaki akustik problemlerin çözümlerine ilişkin pratik, temel bir kaç yöntem anlatılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise tüm bunlara itafen 3 ayrı sürdürülebilir yapı örneği incelenmiş ve akustik bağlamda bu yapılarda konfor standartlarını sağlamak adına nasıl yollar izlendiği örnekler üstünden anlatılmıştır. Dördüncü bölümde ise yeşil bina sertifikasyon sistemleri açıklanmıştır. Yapılması düşünülen bir yeşil bina için uluslararası alanda sıklıkla kabul gören ve kendi ölçütleri ile binaları değerlendiren birçok değerlendirme sistemi mevcuttur. Bu çalışmada, incelenmesi gereken sertifikasyon sistemleri düşünülürken; İngiltere'de Yapı Araştırma Kurumu (BRE) tarafından 1990 yılında uygulamaya geçirilmiş ve yeşil bina değerlendirme sistemlerinden ilki olduğu için BREEAM, 2000 yılında Birleşik Devletler Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından oluşturulmuş ve dünyada en yaygın kullanılan sistem olduğu için LEED ve 2007 yılında Almanya'da oluşturulmuş Avrupa standartlarında hazırlanmış ilk yeşil bina değerlendirme sistemi olduğu için de DGNB'yi akustik parametreler anlamında açıklanmakta ve karşılaştırmaktadır. Tezin beşinci yani son bölümünde sertifikasyon sistemlerinden yapılan çıkarımlar doğrultusunda en eski değerlendirme sistemi olan BREEAM temel alınarak, Türkiye'de yeşil bina sertifikası alma yolunda olan, örnek bir otel projesi seçilmiş ve bu otelde yine BREEAM doğrultusunda bir takım akustik hesaplamalar yapılarak çıkan sonuçlar, sistemin kendi içinde puanlama yaptığı akustik verilerle kıyaslanmıştır. Sonuç bölümünde: bir yapı 'yeşil' olma yolunda sertifikalanmaya doğru giderken, akustik konusunun ne kadar dikkate alındığı, bu konuya ne kadar önem verildiği, örnek projede yapılan ölçümler ve hesaplar doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Summary:

Assessment systems and the concept of 'Green building' that is the reflection of sustainability on architecture are becoming one of the most discussed and developed topics. With the rise in the number of green buildings, the number of green building certification systems has also risen. Most countries developed national green building certification systems according to their own environmental conditions. The survey results show that in these systems that evaluate the buildings according to their conditions and typologies, green buildings achieved more contentment votes than the classical (traditional) buildings did; however the acoustic comfort and the quality of green buildings achieved negative results and therefore usually did not succeed as well. In this context, in the first part of this thesis, the purpose of this thesis and the study, and the hypothesis are emphasized. Later in the second part, the definitions of 'green building' and 'sustainability' and the developments of them through time are briefly mentioned. The acoustical problems in buildings and green buildings and the reasons for this problems are mentioned, then a number of practical and basic methods of resolving these acoustical problems are given. In the third part of this study, as a tribute to all these, three different samples of sustainable buildings are examined and the ways to provide acoustical comfort are explained through using examples. In the fourth part of the study, green building certification systems are expounded. There are multiple assessment systems for a contemplated green building that are often internationally accepted and evaluate the buildings using their own assessment criteria. When considering the assessment systems that need to be discussed, in terms of their acoustical parameters, this study dwells on and compares the assessment systems such as BREEAM that is implemented in the United Kingdom in 1990 by Building Research Establishment for it is the first green building assessment system; LEED that is constituted by The United States Green Building Council in 2000 for it is the most commonly used system in the world; and DGNB that is created in Germany in 2007 for it is the first assessment system that is formed according to the European standards. In the last part of this thesis, that is the fifth part, the conclusions made through using the certification systems and basing the oldest evaluation system BREEAM, a hotel project that is on its way to receive green building certification is chosen. The results coming from several acoustical calculations carried out in accordance with BREEAM are compared to the acoustical data that is used in the system's own scoring. In the conclusion, to what extent the acoustics is considered when a building is to be certificated and how this issue is emphasized are evaluated through the measurements and calculations performed on the sample project.