Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Anabilim Dalı

Akut apandisit tanısı doğrulanan hastaların, preoperatif periappendiküler BT morfometrilerinin incelenmesi ve periappendiküler BT değerleri ile apandisit perforasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi

Examination of the relationship between preoperative ct morphometry and periappendiculer CT values and perforation of appendicitis in confirmed diagnosis of acute appendicitis patients,

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 406652 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akut apandisit çok yaygın bir akut batın hastalığıdır Genel cerrahide ameliyat gerektiren ve çok sık karşılaşılan akut apandisitte günümüzde perforasyon oranları halen %20 civarında izlenir Literatürde apandisit perforasyonu ve BT değerleri arasındaki ilişki ve perforasyonu arttıran değerleri anlatan çalışmaların sayısı ve kapsamı yeterli değildir Çalışmamızın amacı, apandisit tanısı doğrulanan erişkin hastaların preoperatif çekilen BT'lerinde appendiks vermiformis morfometrisinin ve periappendiküler bölge değerlerinin incelenmesi ve bu değerlerin artışı ile apandisit perforasyonu arasındaki ilişkiyi saptanmak, cerrahi öncelikleri belirlemek ve perforasyonu ve komplikasyonlarını önlemektir Çalışmamıza 18-80 yaş arası 50 hasta alındı Çalışma örnekleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastenesi'ne başvuran, batın bilgisayarlı tomografileri çekilen ve apandisit tanısı doğrulanmış ve apendektomi geçirmiş kişilerden seçildi Çalışmamıza gecikmiş perfore apandisiti ve jenerealize peritoniti olan hastalar alınmadı Preoperatif BT incelemesinde appendiks vermiformisin tek duvar kalınlığı, lümen çapı ve apendiks vermiformis uzunluğu ölçüldü Periappendiküler bölge BT bulgularından perforasyon varlığı, periapendiküler inflamasyon ve Hounsfield unit (HU) değeri, apendikolit, periçekal yağlı dokuda çizgilenme ve artış, serbest sıvı, lokalize lenfadenopati bulgularına bakıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Acute appendicitis is a most common acute abdominal disease Perforation rates of acute appendicitis are still around 20% In the literature count and scope of works, describing values that increase the perforation and relationship between appendicitis perforation with CT, aren't enuogh The aim of our study is to evaluate this relationship and to identify surgical priorities and to prevent perforation and complications In our study 50 patients between 18-80 years of age was taken Study examples were selected from people who admitted to Afyon Kocatepe University Hospital, abdominal CT scanned and verified the diagnosis of appendicitis and had an appendectomy Patients with generalized peritonitis and perforated appendicitis were excluded One wall thickness, lumen diameter and length of vermiform appendix, periappendicular inflammation, Hounsfield units value, appendicolith, increase in pericaecal fatty tissue, free fluid and localized lymphadenopathy were evaluated at the preoperative CT examination Whether or not perforation during appendectomy is viewed postoperatively from the patient files There was no postoperative perforation in 46 patients fulfilling the criteria of our study, while 4 had postoperative perforation In our study, the mean values of some parameters of the non-perforated/perforated as has been looked; lumen diameter of vermiformis appendix 3 9 mm/6 3 mm, HU value -36 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.