Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Akut batın tablosu ile batın BT çekilen çocuklarda mezenterik lenf nodlarının değerlendirilmesi ve bulguların kontrol grubu ile karşılaştırılması

Evaluation of abdominal CT findings of mesenteric lymph nodes in children presenting with acute abdomen complain and comparison with the control group

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 408203 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akut Batın tablosu ile gelen çocuk hastaların mevcut batın BT incelemelerinde mezenterik alanda saptanan lenf nodlarının klinik anlamlılığını araştırdık. Kontrol grubunda ise travma nedeniyle batın BT çekilen çocuk hastaların BT bulgularını değerlendirdik ve iki hasta grubu bulgularını karşılaştırdık. Materyal ve Metod: Toplamda 100 birey çalışmaya alındı. Bireyler 33 kadın ve 67 erkek olgudan oluşturuldu. Kontrol grubunda travma nedeniyle acile başvuran hastalar değerlendirilmiş olup hasta grubunda ise akut apandisit, akut pankreatit, akut kolesistit, akut hepatit, invajinasyon, renal kalkül ile acile başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar lenf nodu boyutuna, yerleşimine ve yaş dağılımına göre gruplara sınıflandırıldı. Tüm görüntüler acil servisimizde bulunan 16 dedektörlü 0,5 mm multislice ve radyoloji anabilim dalında bulunan 64 dedektörlü 0,5 mm multislice bilgisayarlı tomografi cihazlarında elde edildi. Bulgular: Çalışmamızda, 0-4 yaş hasta grubunda kısa aksı 5 mm'nin altında olan lenf nodları sayısının ortalama değerinin diğer yaş gruplarına oranla daha fazlaydı. Çocuk yaşı arttıkça hem hasta hem kontrol gruplarında kısa aksı 8mm üzerinde olan lenf nodlarının sayısı azalmaktaydı. Ancak hasta ve kontrol grupları arasında kıyasladığımızda hasta grubunda kısa aksı 8-10 mm ve >10 mm olan lenf nodlarının sayısı kontrol grubuna oranla daha fazla izlendi. Lenf nodlarının, hastaların %49'unda mezenter kökünde, %49'unda ise sağ alt kadranda yerleştiğini tespit ettik. Hasta ve kontrol gruplarını ayrı değerlendirdiğimizde: 40 birey sayısı olan hasta grubunda lenf nodlarının yerleşim yeri %60 oranla sağ alt kadran ve %38 oranla mezenter kökünde izlendi;60 birey sayısı olan kontrol grubunda ise lenf nodlarının yerleşim yeri %41 oranla sağ alt kadranda ,%57 oranla ise mezenter kökünde izlendi. Sonuç: Mezenterik lenf nodlarının, akut batın tablosu ile gelen çocuk hastalarda travma ile gelen hastalara göre sağ alt kadranda daha fazla yerleşimi akut appandisit gibi enflamatuar süreçleri işaret edebilmektedir. Mezenterik lenf nodlarının boyutu ve sayısı ise akut batın tablosu ve tramva ile başvuran çocuk hastalarda ayrıcı tanı yapılabilmesi için büyük önem taşımamaktadır.

Summary:

OBJECTIVE. Unsuspected mesenteric lymph nodes are frequently found on abdominal CT scans in everyday clinical practice. What to do with these findings has not been well established. The purpose of this study is to document the incidence of mesenteric lymph nodes in a previously healthy population and to provide guidelines for further management. MATERIALS AND METHODS. We examined the CT scans of 132 consecutive patients (84 men and 36 women; age range, 12–90 years; mean age, 43 years) who presented to the emergency department after experiencing blunt abdominal trauma. Twelve patients were excluded because they had disease processes known to be associated with lymphadenopathy. All imaging was performed using 3.2-mm collimation on MDCT scanners with IV contrast material. Two radiologists evaluated the images by consensus and recorded the presence of mesenteric lymph nodes greater than 3 mm in the short axis. Lymph node size, number, and location (central, peripheral, or right lower quadrant) were documented. All studies were reviewed on a PACS workstation. RESULTS. Of the 120 patients with otherwise normal CT scans, 47 had mesenteric lymph nodes greater than 3 mm. Of these 47 patients, 22 (47%) had five or more lymph nodes detected. Twenty-five (53%) of the 47 patients had four or fewer nodes. The mean size of the largest nodes was 4.8 mm (range, 3–9 mm), and the mean size of the nodes found per patient was 3.6 mm (range, 3–6 mm). These nodes were identified only at the mesenteric root in 32 patients (68%), only in the mesenteric periphery in eight patients (17%), and only in the right lower quadrant in five patients (11%). Nodes were identified in more than one location in two patients (4%). CONCLUSION. Incidental finding of mesenteric lymph nodes is common, reflecting more widespread use of thin-collimation MDCT and PACS workstations. In general, these nodes are small, measuring less than 5 mm. Such nodes when found in an otherwise healthy population are clinically insignificant and require no further imaging..