Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Akut böbrek yetmezliğinde acil hekimi tarafından yapılan renal ultrasonografinin değeri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307906 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Acil serviste ABY tanısı alan hastalarda postrenal ABY?nin dışlanması ve ABY etiyolojisinin erken ayırt edilmesi, hastaların yönetimini ve prognozunu belirlemektedir. Birçok avantajı nedeniyle renal US ilk seçilecek görüntüleme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda acil serviste böbrek fonksiyonlarında bozulma saptanan yetişkin hastalarda, acil servis hekimi tarafından uygulanan renal US?nin radyolog tarafından yapılan konvansiyonel renal US ile uyumluluğu araştırılmıştır. İleriye dönük kesitsel özellikteki çalışmamız 3. basamak üniversite hastanesi acil servisinde yapıldı. Acil servise herhangi bir yakınmayla başvuran ve kreatinin düzeyinde bazal değerlerine göre %50 artış tespit edilen ya da kreatinin düzeyi laboratuvar üst sınırının üzerinde olan hastalar değerlendirildi. Bu hastalardan hekimin klinik kararına göre renal US görüntelemesi planlananlar çalışmaya dahil edildi. 18 yaşından küçük olan, renal replasman tedavisi alan, gebe olan, vital bulguları stabil olmayan hastalar çalışmadan dışlandı. Çalışmaya alınan hastalara acil serviste görevli kıdemli araştırma görevlisi ya da acil tıp uzmanı tarafından yatakbaşı renal US yapıldı. Böbrek görüntülenmesi ile ilgili parametreler çalışma formuna kaydedildi. Daha sonra hastaya bir radyolog hekim tarafından konvansiyonel renal US yapıldı. Dahil etme kriterlerini karşılayan 154 hasta başvurusu olduğu belirlendi. Bu hastalardan 21i çeşitli nedenlerle dışlandı ve 133ünün istatiksel analizi yapıldı. Ultrasonografik olarak postrenal yetmezliğin saptanması açısından acil hekimi ve radyoloji hekiminin değerlendirmesinin yüksek derecede uyumlu olduğu saptandı (Kappa=0.75). Acil hekiminin yaptığı renal USnin postrenal yetmezliği dışlamadaki duyarlılığı ve özgüllüğü sırası ile %79 ve %91 olarak tespit edildi. Kuramsal eğitimi verilmeyen ve günlük pratik uygulamada kullanılmayan parametreler (böbrek boyutunun ölçülmesi gibi) açısından acil hekimi ile radyoloji hekimi arasındaki uyumluluğun zayıf olduğu saptandı. Sağ ve sol böbrek boyutunun ölçülmesinde kappa değeri sırasıyla 0.217 ve 0.28, ekojenitenin değerlendirilmesinde 0.2 ve 0.11 bulundu. Çalışmamızda postrenal yetmezliğin dışlanmasında acil hekiminin yaptığı US?nin radyoloji hekimi ile yüksek derecede uyumlu olduğunu, ancak böbrek görüntülenmesiyle ilgili diğer parametrelerde uyumluluğun zayıf olduğunu bulguladık. Buna göre, US eğitiminin tüm yönleri ile kuramsal eğitim programlarına girmesine ve günlük pratikteki uygulamalarda yerini almasına ihtiyaç vardır.

Summary:

Early identification of the etiology of acute renal failure (ARF) and exclusion of postrenal ARF determine the management and the prognosis of patients diagnosed with ARF in the emergency department (ED). Renal ultrasound (US) is the imaging modality of the choice for the investigation of the causes of ARF. The objective of this study was to evaluate the concordance of renal ultrasound (US) performed by ED physicians and radiologist to exclude the postrenal ARF and diagnosing the etiology of ARF. This prospective cross-sectional study was done in the ED of a tertiary care university hospital. All patients who presented to the ED with any complaint, and had serum creatinin level of 50% increase than their own basal level or over the upper normal limit were evaluated. Pateints planed to have US by a radiologist were included in the study. Patients who were under the age of 18, receiving renal replacement therapy, pregnant, and had unstable vital signs were excluded. Bedside US was performed by the senior residents or the emergency medicine specialists in the ED. The appropriate parameters for renal imaging were recorded to the study form. Later on, conventional renal US were performed by the radiologists. Of 154 patients who met the inclusion criteria. 21 were excluded with several reasons, and 133 pateints data were analysed. High degree concordance was determined in the ultrasonographic evaluation of post renal failure performed by the emergency physician and radiologist (Kappa=0.75). The sensitivity and specificity of the US performed by the emergency physicians to exclude the postrenal failure were 79% and 91 %, respectively Poor degree concordance was determined between emergency physicians and radiologists in parameters (such as measuring kidney size) that were not theoretically taught and not used in daily practice. Kappa for measuring right and left kidney diameter were 0.217 and 0.28, kappa for echogenity 0.2 and 0.11. We determined high degree correlation between emergency physicians and radiologists in excluding postrenal failure, however we found poor correlation in other parameters of renal imaging. Accordingly, US training with all aspects need to be implemented in the theoretical education programs and daily practices