Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Akut fetal distresin fetal mide üzerine subakut dönemdeki etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307892 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Fetal veya maternal herhangi bir nedene bağlı ortaya çıkan fetal distres (FD), fetüse ait organ veya dokularda temelde hipoksiye dayalı birçok hasara neden olabilmektedir. FD ile ilişkili fetal gastrik zedelenme üzerine olan çalışmalar ise akut FD?in yine akut dönemdeki etkileri ile sınırlıdır. Ancak klinik uygulamada karşımıza çıkan diğer bir tablo subakut dönemdeki FD olgularıdır ve bu olgularda FD?in etkilerinin ne olduğunu ele alan bir çalışma daha önce yapılmamıştır. Buna yönelik olarak, bu çalışmada akut FD'in subakut dönemde fetüs midesi üzerine olan etkilerini hem fizyopatolojik hem de histopatolojik olarak araştırmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada 11 adet gebe Yeni Zelanda beyaz tavşanı kullanıldı ve tavşanlar iki gruba ayrıldı. Tavşanların her bir bikornuat uterusundaki bir fetüs çalışmaya alındı. Grup 1 (kontrol, n=5) tavşanlara 25. gestasyonel günde laparotomi yapıldı. İnfrarenal aorta klempe edilebilecek şekilde disseke edildi ancak klemp uygulanmadı. Grup 2 (distres, n=6) tavşanlara yine 25. gestasyonel günde laparotomi yapıldı ve infrarenal aorta klempe edilerek FD uygulandı. Sonra her iki gruba 30. gestasyonel günde, fetüs mide örneklerini elde etmek için histerotomi yapıldı. Tüm fetüslerin, gastrik asit sekresyonunu ölçmek için mide sıvı örnekleri alındı. Ayrıca gastrik PGE2 düzeyini ölçmek ve histopatolojik çalışma yapmak üzere fetal mide dokuları çıkartıldı. Her iki grupta, toplam 10?ar fetüsten veriler elde edildi. Kontrol grubundaki fetüslerin ortalama gastrik asit düzeyleri 5,4?2,1 ?Eq/saat, distres grubunda 10,5?3,2 ?Eq/saat idi (p<0,001). Ortalama PGE2 düzeyleri kontrol grubunda 18,1?3,2 ?g/g-yaş ağırlık, distres grubunda 13,7?2,7 ?g/g-yaş ağırlık olarak bulundu (p<0,01). Histopatolojik incelemede ise distres grubunda mitoz sayısının, ülseratif ve eroziv alanların kontrollere göre daha fazla olduğu görüldü. Bu çalışma, akut FD?in fetüs midesi üzerine olan zararlı etkilerinin subakut dönem için de geçerli olduğunu göstermiştir.

Summary:

..