Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Kardiyoloji Enstitüsü / Kardiyoloji Anabilim Dalı

Akut miyokard infarktüsünde insülin-like growth faktör-1, büyüme hormonu ve kortizol plazma düzeyleri ile erken prognoz ilişkisi

The association of plazma growth hormone, cortisol and insulin like growth factor 1 levels with other cardiac parameters and their prognostic value in patients with acute myocardial infarction

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123960 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada akut miyokard enfarktüsü geçiren toplam 49 hastada AMİ'ün 1. ve 3. günde BH, IGF-1 ve kortizol plazma seviyeleri tespit edilip AMİ'ün ilk 3 aylık prognozu ile ilişkisi araştırıldı. Bu sonuçlara bakarak 1. ve 3. gün BH ortalama serum seviyeleri normal değerler (< 23ng/ml ) içindedir. Bizim çalışmamızda 1. ve 3. gün BH ortalama serum seviyeleri arasında iyi düzeyde pozitif korelasyon saptanmış olup 3. gün BH ortalama serum seviyeleri, 1. gün BH ortalama serum seviyelerine göre daha düşük bulunmuştur. 1. ve 3. gün İGF-1 ortalama serum seviyeleri arasında hafif düzeyde pozitif korelasyon saptandı. 1. ve 3. gün İGF-1 ortalama serum seviyeleri normal değerlerden daha düşük bulunup özellike 3. gün İGF-1 ortalama serum seviyelerinde düşüş sürmekteydi. 1. ve 3. gün kortizol ortalama serum seviyeleri arasında iyi düzeyde pozitif korelasyon saptandı. 1. gün kortizol ortalama serum seviyelerinin, 3. gün kortizol ortalama serum seviyelerinden daha yüksek olduğu görüldü ve 3. günde kortizol ortalama serum seviyeleri düşüşe devam etmekteydi. Bizim çalışmamızda hastaların gelişte, 1. ayda ve 3. ayda yapılan ekokardiyografik incelemelerinde SVEF ortalama değerleri ile 1. ve 3. gün kortizol ortalama serum seviyeleri arasında orta düzeyde negatif korelasyon olduğu tespit edildi. Bu sonuca bakarak, kardiyak sistolik fonksiyonlarında ne kadar hasar meydana gelirse kortizol ortalama serum seviyelerinde o kadar yükselme tespit edilmektedir. Bizim çalışmamızda, ölenlerde 1.gün kortizol serum ortalama seviyeleri, yaşayanlara kıyasla anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. 33 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: