Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Akut solunum yolu infeksiyonlarında Human Coronavirus insidansı

The incidence of Human Coronaviruses in acute respiratory tract infections

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229637 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızda, akut solunum yolu infeksiyonlu hastalarda, Human Coronavirus' ların (HCoV) insidansı araştırılmıştır. HCoV' ların solunum yolu infeksiyonuna yol açtığı ve dünyanın değişik ülkelerinde yaygın olduğu bilinmekle birlikte, ülkemizdeki görülme sıklığı konusunda herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu amaçla 1 Kasım 2007- 11 Mayıs 2008 tarihleri arasında Türkiye' nin 11 ilinden İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Laboratuvarı' na gelen, tüm yaş gruplarındaki akut solunum yolu infeksiyonlu hastalardan alınmış toplam 400 adet nazal sürüntü, farinks sürüntüsü, nazofaringeal sürüntü ve nazofaringeal aspirat örneği, HCoV açısından RT-PCR yöntemi ile incelenmiştir. 1 örnek (% 0,25), HCoV pozitif olarak bulunmuştur. HCoV' ların düşük insidansının; araştırmanın virusun epidemi yaptığı döneme rastlamamış olabileceğinden, hastalardan alınan örneğin virus saçılımı bittikten sonra alınmış olma ihtimalinden veya asemptomatik bireyleri içerebilecek bir kontrol grubunun çalışmaya dahil edilmemiş olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber, altta yatan hastalığı olan ya da immun sistemi baskılanmış durumdaki hastalarda, Human Coronavirus' un daha virulan olduğunu vurgulayan çalışmalarla uyumlu olarak, çalışmamızda pozitif bulunan hastanın da immun sistemi baskılanmış durumda idi. Çalışma sonucunda Human Coronavirus' ların immun sistemi baskılanmış hastalarda meydana gelen akut solunum yolu infeksiyonlarında, solunum patojenlerinden biri olarak göz önüne alınması gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca bu virusların Türkiye' de de yaygın olup olmadığını anlayabilmek için, epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Summary:

In our study, the incidence of Human Coronaviruses (HCoV) in patients with acute respiratory tract infections was investigated. It is well known that HCoVs cause respiratory tract infections and are common in different countries around the world, but in our country there is no research available about their incidence. For this purpose, between 1 November 2007- 11 May 2008, total of 400 nasal swab, pharynx swab, nasopharyngeal swab and nasopharyngeal aspirate, taken from all age group patients with acute respiratory tract infections from 11 provinces of Turkey, sent to Istanbul Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Virology Laboratory were investigated for HCoV by use of RT-PCR method. 1 sample (0.25 %) was positive for HCoV. The low incidence of HCoV may be due to the study period when HCoVs were not circulating, the collection time of respiratory specimens from patients or control group who would have been asymptomatic was not included in the study. However, consistent with the studies that are underscoring the virulence of HCoVs in immuncompromised patients or patients with underlying diseases, the HCoV positive patient of our study was immuncompromised, too. As a result of the study, HCoVs have to be considered as one of the possible respiratory patogens in immuncompromised patients with acute respiratory tract infection. Furthermore, epidemiologic studies need to be performed to understand whether HCoVs are common in Turkey.