Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Akut taşlı kolesistit ve kronik taşlı kolesistitli hastalarda açık kolesistektomi ve laparoskopik kolesistektomi tekniklerinin immun cevap açısından karşılaştırılması (Prospektif klinik çalışma)

The Comparison of open and laparoscopic cholecystectomy techniques for immune response in patients with acute and chronic calculous cholecystitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 102846 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AMAÇ Akut taşlı kolesistit ve semptomatik taşlı kolesistitli hastalarda açık ve laparoskopik kolesistektominin oluşturduğu travmaya vücudun verdiği immun cevap IL-6, MDA ve akut faz reaktanlan ile araştırılmıştır. YÖNTEM Bu amaçla akut taşlı kolesistit tanısı konan 40 hasta ve semptomatik taşlı kolesistit tanısı konan 40 hasta olmak üzere 80 hasta çalışmaya alındı. Hastalar 4 gruba ayrıldı. 1. grupta semptomatik kronik taşlı kolesistit tanısı konan 20 hastaya laparoskopik kolesistektomi, 2.grupta akut taşlı kolesistit tanısı konan 20 hastaya açık kolesistektomi, 3. grupta akut taşlı kolesistit tanısı konan 20 hastaya açık kolesistektomi, 4.grupta semptomatik kronik kolesistit tanısı konan 20 hastaya açık kolesistektomi uygulandı. Tüm hastalarımızdan IL-6 VE MDA için preoperatif ve postoperatif ö.saatte, lökosit için preoperatif dönemde, Akut faz reaktanlar için preoperatif, postoperatif 6., 24.ve 48.saatlerde kan örnekleri alınarak çalışıldı. </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: