Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı

Akut ve aralıklı hipoksi uyglamasının tavşanlarda trombosit fonksiyonları üzerine etkisi; Antioksidan savunma mekanizmalarının rolü

The effects of acute and intermittent hypoxia on the rabbit platet functions and the role of antioxidantive defence mechanismis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 164379 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Akut ve aralıklı hipoksi uygulamasının tavşanlarda trombosit fonksiyonları üzerine etkisi; antioksidan savunma mekanizmalarının rolü. Yükseklikte ve diğer hipoksik koşullarda gözlenen bir çok fizyopatolojik süreç serbest oksijen radikalleri ve antioksidan savunmanın önemini göstermektedir. Yüksekliğe^ maruz kalma sonucunda gözlenen tromboz olgularının artması yükseklikte trombosit ve koagülasyon araştırmalarını da artırmıştır. Hipoksik koşullarda trombosit fonksiyonları ile antioksidan savunma kapasitenin ilişkisinin araştırılması amacı ile yapılan çalışmada tavşanlar bir kamara içerisinde akut ya da aralıklı hipoksiye maruz bırakılarak, deney sonrasında alınan kan örneklerinde Trombosit sayısı, ADP ve kollajen ile indüklenen trombosit agregasyonu, total antioksidan kapasite, eritrosit sayısı, hemoglobin, hematokrit, ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu, ortalama eritrosit hemoglobini, ortalama eritrosit volümü,lökosit sayısı, lenfosit sayısı, lenfosit yüzdesi ve vitamin E düzeyi tayinleri yapıldı. Akut hipoksi uygulanan grupların hepsinde eritrosit sayısı ve hematokrit oranı azalırken, aralıklı hipoksi gruplarında bu değerlerin kontrol grubu değerlerine yaklaşmış olması, aralıklı ve adaptif hipoksi uygulaması gruplarında deney hayvanlarının hipoksiye uyumunu ve akut dağ hastalığı gelişmediğini göstermektedir. ADP ve kollajen ile indüklenen trombosit fonksiyonları akut hipoksi uygulaması ile azalmıştır. Allopürinol ve Vitamin E uygulaması yapılan deney hayvanlarında, akut hipoksi sonrası trombosit agregasyonunun kontrol grubu değerlerine göre azaldığı, aralıklı hipoksi uygulaması yapılan gruplarda ise trombosit agregasyonunun olmadığı gözlenmiştir. Trombosit sayısında ise herhangi bir değişiklik bulunmamıştır. Yükseltiye akut ve aralıklı maruziyet trombositlerde aspirin benzeri bir etki ile agregasyonu azaltırken, antioksidan savunma mekanizmalarının 84güçlendirilmesi ve aralıklı hipoksi uygulamasının, agregasyonu inhibe etmesi tromboz riskine karşı önemli bir savunma mekanizması olarak gözükmektedir. Anahtar Sözcükler: Hipoksi, total antioksidan kapasite, serbest oksijen radikalleri, trombosit fonksiyonları, irtifa.

Summary:

SUMMARY The effects of acute and intermittent hypoxia on the rabbit platelet functions and the role of antioxidative defence mechanisms. Several pathophysiological conditions seen in high altitude and other hypoxic conditions show the importance of free radicals and antioxidant defence. Increasing number of cases due to exposure to high altitude led to platelet and coagulation studies at high altitude. In this presented study at hypoxic conditions, in order to to investigate the relation between the platelet functions and the antioxidant capacity, rabbits were exposed to acute or intermittant hypoxia in a hypoxic chamber and after the experiment in the blood samples taken from the rabbits, leucocyte count, lymphocyte percentage, erythrocyte count, platelet count, platelet agregation induced by ADP and collagen, total antioxidant capacity, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin concentration, mean corpuscular hemoglobin, hemoglobin concentration, hematocrit and the plasma vitamin E levels were examined. Within all groups exposed to acute hypoxia, erythrocyte count, hemoglobin, hematocrit have been decreased, in the intermittant hypoxia groups these findings approached the control group results. And this indicates that the rabbits in the intermittant and adaptive hypoxia groups acclimatized and did not develop acute mountain sickness. It was seen that the platelet function induced by ADP and collagen decreased with acute hypoxia exposure. In allopürinol or vitamin E injected groups platelet aggregation were decreased as seen in acute groups, on the other hand in the intermittant hypoxia with allopürinol or vitamin E added groups platelet aggregation were inhibited while the platelet counts were normal. As acute exposure to high altitude with a similar effect to aspirin, decreases the platelet aggregation, strengthening the antioxidant defence mechanisms and exposing to intermittant hypoxia, by inhibiting the platelet 86aggregation seems to be an important defence mechanism against the risk of thrombosis. Key Words: Hypoxia, total antioxidant status, free radicals, platelet functions, high altitude. 87