Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı / Medeni Hukuk Bilim Dalı

Alacağın toptan temliki

Global assignment of claims

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250285 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Uygulamada yeni bir kredi teminat kurumu olan alacağın teminat amacıyla temlikinin bir türü olan ve çalışma konumuzu teşkil eden alacağın toptan temliki, temlik edenin belirli bir faaliyet alanından doğan mevcut ve müstakbel alacaklarının tamamını teminat amacıyla devretmesidir.Hukuki niteliği itibariyle inançlı bir işlem olan alacağın toptan temlikinin başlıca üç unsuru, teminat anlaşması, teminat anlaşmasının icrası (temlik aşaması) ve temlik edenin tasarruf yetkisine sahip olmasıdır.Toptan temlike konu alacaklar, mevcut ya da müstakbel alacaklar olabileceği gibi şarta veya süreye bağlı alacaklar da olabilir. Toptan temlikin konusunu müstakbel alacakların teşkil ettiği durumda ise, temlike konu müstakbel alacakların, alacağın doğacağı anda belirli ya da en azından belirlenebilir olması gerekmektedir. Ayrıca temlik anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanan müstakbel alacakların doğdukları anda doğrudan temellük edenin malvarlığına geçeceği, buna karşılık temlik anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanmayan müstakbel alacakların doğdukları anda bir an için temlik edenin malvarlığında doğup hemen akabinde temellük edene geçeceği kabul edilmelidir.Mevcut veya müstakbel alacakların topluca devri anlamına gelen toptan temlikin geçerliliği, MK md.23/II anlamında kişilik haklarına aykırı olmamasına bağlıdır. Bu itibarla alacağın toptan temlikinin geçerli olabilmesi için konu ve zaman bakımından sınırlandırılması gerekmektedir.İflasın toptan temliğe etkisinde önem arzeden nokta ise, temlik edenin iflasından önce temlik edilen ancak iflasından sonra doğan müstakbel alacakların, temlik edenin iflas masasına girip girmeyeceğidir. Kanımızca, temlik edilen müstakbel alacak temlik anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanıyorsa iflas masasına girmemeli, temlik anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanmıyorsa iflas masasına girmelidir.

Summary:

Global assignment of claims, a type of assignment of claims for security purpose which in practice is a new concept for credit, also constitutes our study?s subject and indicates the assignor transferring his current and future claims arising from operations in a particular field for security purposes.The foremost three elements of global assignment of claims, which is a fiduciary operation in respect to its judicial attributes, are the security agreement, execution of the security agreement (assignment stage) and the assignor?s having the power of disposition.Claims subject to global assignment can be current or future claims, just as well as conditional or time dependant claims. In case future claims constitute the subject of global assignment, claims subject to assignment should be either determined or determinable at the moment the claim accrues. Also it should be accepted that future claims that are based on an ongoing judicial relationship at the time of assignment will be directly transferred to property ownership of the asignee at the moment of accrual, and in correspondence, that future claims that are not based on an ongoing judicial relationship at the time of assignment will be momentarily included in the property ownership of the assignor and then immediately be transferred to property ownership of the assignee.Validity of global assignment, which means transferring of the current and future claims as a whole, depends on not being contrary to individual rights in connection to CC (Civil Code) article 23/II.The issue which is critical regarding the effect of bankruptcy on global assignment is that future claims assigned before bankruptcy but accrued afterwards, should be excluded from the bankrupt?s assets if they are based on an ongoing judicial relationship at the time of assignment, and should be included in bankrupt?s assets if they are not based on an ongoing judicial relationship at the time of assignment.