Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı

Alacak satımı uygulamaları ve analizi: Varlık yönetim şirketi örneği

Application and analysis of sale of debt: Asset management company example

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 482201 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Borca dayalı yürütülen ekonomik faaliyetlerin bir sonucu olarak zaman zaman alacağın satımı gündeme gelmektedir. Alacak satımını konu edinen uygulamalardan biri de varlık yönetim şirketleridir. Alacak satımı konusunu varlık yönetim şirketleri örnekliğinde el alan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde alacak satımı uygulamalarının fıkhî yönüne temas edilmiştir. Bu bölümde, fıkhî değerlendirmeler yapılırken Hanefi mezhebi esas alınmıştır. Ancak karşılaşılan farklı ülke uygulamalarında, alacak satımı işlemine diğer mezheplere dayanılarak izin verildiği görülünce konu hakkında diğer mezheplerin görüşlerine de yer verilmiştir. İkinci bölümde varlık yönetim şirketlerinin ortaya çıkış sebeplerine, tarihi gelişimine, yürüttüğü faaliyetlere yer verilmiştir. Çalışmanın sınırları gereği varlık yönetim şirketlerinin bütün faaliyetlerine değil sadece alacak satımı bağlamında değerlendirilebilecek olan sorunlu alacakların satın alınması, satılması ve yeniden yapılandırılması konularına yer verilmiştir. Bu bölümde varlık yönetim şirketlerinin uygulamaları herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, ilk bölümde ortaya konulan, mezheplerin alacak satımına dair görüşleri çerçevesinde varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Summary:

As a result of the economic activities carried out on the basis of debt, it is on the agenda to sale debt from time to time. One of the applications that deal with the sale of debt is asset management companies. This study, which handles the sale of debt in the sample of asset management companies, consists of three parts. In the first section, the fiqh aspect of the application of the debt sale has been examined. In this section, Hanafi school is taken as basis when making fiqh evaluations. Because the sale of debt is allowed on the basis of other schools in some countries other schools opinions about sale of debt are included. In the second section, the reasons for the emergence of asset management companies, historical development, and the activities carried out are mentioned. The issue of buying, selling and restructuring the troubled assets, which are evaluated only in the context of debt sales, is examined, not all activities of asset management companies. In this section, the applications of asset management companies are examined without any evaluation. In the third section, the operations of asset management companies are evaluated within the framework of the views of the schools.