Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

Alâî b. Muhibbî eş-Şirâzî'nin Düstûru'l-Vüzerâ isimli siyasetnâmesinin metin ve tahlili

Text and analysis of the book of government named Dustûru-l-Vuzerâ by Alâî bin Muhibbî al-Shirazi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 328553 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alâî b. Muhibbî eş-Şirâzî'nin ?Düstûru'l-Vüzerâ? isimliSiyasetnâmesinin Metin ve TahliliEmrah DOKUZLUBu tezde Osmanlı Sultanı II. Selim (1566-1574) zamanında yaşamış olan Alâî bin Muhibbî eş-Şirâzî'nin Lala Mustafa Paşa'ya sunulmak üzere yazdığı ?Düstûru'l-Vüzerâ? isimli risalesi ele alınmıştır. Eser, İslam siyaset düşüncesi tarihinin temel kaynaklarından biri olan siyâsetnâme türünde olması sebebiyle önemlidir. Çalışmada siyâsetnâmeler hakkında genel bir bilgi verildikten sonra Alâî bin Muhibbî eş-Şirâzî'nin ?Düstûru'l-Vüzerâ? isimli eserinin tenkidli metni meydana getirilmiş ve tahlili gerçekleştirilmiştir.

Summary:

Text and analysis of the book of government named Dustûru?l- Vuzerâ by Alâî bin Muhibbî al-ShiraziEmrah DOKUZLUThis study discusses Dustûru?l-Vuzerâ, a book written by Alâî bin Muhibbî al-Shirazi to be presented to Lala Mustafa Pasha in the era of Ottoman Sultan II. Selim (1566-1574). The masterpiece counts as one of the major sources of History of Islamic Political Thought. After giving general information on books of government, edition critique of Dustûru?l-Vuzerâ the text of al- Shirazi has been been made and analyzed.