Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Alain Badiou's ontology and utopian thought

Alain Badiou ontolojisi ve ütopyacı düşünce

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399904 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyzes Alain Badiou's ontology in a utopian framework. Surprisingly, there is no serious academic study in literature to examine his ontology in a utopian context, even though his ontology involves significant concepts that may connote utopian impulses. Hence, the main purpose of this thesis is to fill this theoretical gap. In this regard, firstly, the thesis categorizes utopian thought as traditional and contemporary, which display utterly opposite characteristics. Secondly, Badiou's interpretation of Plato, who is seen as one of the most prominent figures of utopian thought, is discussed in order to provide the transition between utopian theory and his ontology. Following, his key terms such as the void, the state of the situation, infinity, event, subject and truth are analyzed respectively. From this theoretical analysis of the concepts, the thesis positions Badiou against the traditional utopian values which simultaneously brings him closer to the contemporary utopian perspective. The assessment of the position of Badiou's ontology between these two utopian approaches presents the picture of radical politics in the 21st century within the context of Badiou.

Summary:

Bu tez Alain Badiou'nun ontolojisini ütopyacı bir çerçevede incelemektedir. Şaşırtıcı bir şekilde, Badiou'nun ontolojisinde ütopik dürtüleri çağrıştıracak kavramlar olmasına rağmen, literatürde onun ontolojisini ütopyacı bir bağlamda inceleyen ciddi hiçbir akademik çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu nedenle bu tezin ana amacı bu teorik boşluğu doldurmaktır. Bu bağlamda bu tezde ilk olarak ütopyacı düşünce, birbirine tamamen zıt özellikler gösteren geleneksel ve çağdaş düşünce olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İkinci olarak, Badiou ile ütopya teorisi arasında bir geçiş sağlamak amacıyla ütopyacı düşüncenin en önde gelen figürlerinden biri olan Plato'nun Badiou tarafından nasıl yorumlandığı tartışılmaktadır. Devamında ise Badiou'nun ontolojisinin anahtar terimleri olan boşluk, durumun devleti, sonsuzluk, olay, özne ve hakikat kavramları sırasıyla analiz edilmektedir. Kavramların bu teorik analizinden yola çıkarak, bu tez Badiou'yu geleneksel ütopyacı değerlerin tam karşısında konumlandırıp aynı zamanda onu çağdaş ütopyacı perspektife yaklaştırmaktadır. Badiou'nun ontolojisinin bu iki ütopyacı yaklaşım arasındaki konumu Badiou bağlamında bir 21. Yüzyıl radikal siyaset resmi sunmaktadır.