Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Alanya bölgesindeki dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan yöneticilerin yenilikçilik anlayışı

The innovation mentality of the executives working in the 4 and 5 starred hotels in Alanya region

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 312618 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alanya bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan yöneticilerin yenilikçilik anlayışı' isimli çalışmamızda son yıllarda ön plana çıkan yenilik kavramına değinilmiştir ve bunu yine ülkemizin en aktif sektörlerinden biri olan turizm sektöründe ne derecede uygulandığını ve yöneticilerin yeniliklere ne derecede açık olduğunu gözlemlenmiştir.Bu çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, otel işletmeleri ve otel yönetimi ile ilgili kavramlara değinilmiştir. İkinci bölümde ise yenilik ile ilgili kavramlara değindik ve yenilik ile otel yönetimi arasında bir bağlantı kurmaya çalıştık. Son olarak üçüncü bölümde ise Alanya bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan yöneticiler üzerinde bir uygulama yapılmıştır.Alanya bölgesindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde yöneticilik görevinde bulunanların yenilik anlayışının değerlendirildiği bu çalışma sonucunda, otel yöneticilerinin yenilik faaliyetlerini etkileyen faktörlerden maliyet faktörünün %79,6 oranında en önemli faktör olduğu bunu, personel niteliği % 44,4, idari engeller %26,9, müşteri talebi %29,6, bürokrasi %13,9, örgütsel kültür faktörü %13, örgüt yapısı faktörü %11,1 ve iletişim faktörü %9,3 izlediği görülmektedir. Yenilik faaliyetlerini etkileyen faktörlere ilişkin görüşlere genel olarak bakıldığında en önemli faktörün maliyet olduğu görülmüştür.

Summary:

In this work named as ` the innovation mentality of the executives working in the four and five starred hotels in Alanya region? has been mentioned the concept of innovation which has recently come into prominence. The fact that what degree innovation is being used in tourism field which is the one of the activest sector in our country has been researched and that what degree the executives are open-minded towards innovations has been wanted to observe.This work consists of three sections. In first section, the concepts about hotel organizations and hotel management have been introduced. In second section, the concepts about innovation have been explained. Lastly, in third section, the aplication which we made over the executives working in the four and five starred hotels in Alanya region has been given place to.As result of this work which has been examined the understanding of the executives who is working in four or five starred hotels in Alanya region; the cost factor among the other factors that effects innovation activities of the executives, replaced to first position with its % 79,6 rate. It seems to follow it, staff qualification, with % 44,4; formal barriers, with % 26,9; costomer demands, with % 29,6; bureaucracy, with % 13,9; organizational cultur factor, with % 13; organization structure factor, with % 11 and communication factor, with % 9,3. When It has generally been looked at the views related to factores effecting innovation activities, the cost factor has been seen as the most important factor.