Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

Alanya ve Manavgat'ın iklim özellikleri

Climate properties of Alanya and Manavgat

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377550 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İklimin insan ve doğa üzerinde birçok etkileri vardır. ?Alanya ve Manavgat'ın İklim Özellikleri? adlı çalışmamızın asıl amacı Alanya ve Manavgat'ın iklim özelliklerini belirleyebilmektir. Bu amaçla Alanya ve Manavgat'ın iklim verileri Devlet Meteoroloji İstasyonu Genel Müdürlüğü'nden istenmiş ve bu verilerin analizi yapılmıştır. Bu analizler çeşitli tablo ve grafiklerle desteklenerek iki istasyonun karşılaştırması yapılmıştır. Ayrıca her iki istasyonun verilerinin incelenmesi de çeşitli formüllerden (Köppen, De Martonne, Thornthwaite, Erinç ve Rubinstein) yaralanılmıştır. Bu formüllerden elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler halinde sunulmuştur.İncelenen iki istasyonunun iklim sınıflandırmalarına göre iklim tipleri birbirine benzemektedir. Köppen'in iklim tasnifine göre Alanya ve Manavgat, Orta iklimler Kuşağına (C) dâhildir. Bu iklim kuşağı içinde Csa harfleri ile ifade edilen, kışı ılık, yazı sıcak ve kurak iklim (Akdeniz İklimi) tipine girer. De Martonne'a göre Alanya ve Manavgat yaz ayları kurak, kış ayları nemli, sonbahar ve ilkbahar ayları da yarı kurak iklimlerle nemli iklimler arasında geçiş değerlerini oluşturur. Alanya ve Manavgat Thornthwaite iklim tiplerinden birinci dereceden nemli, üçüncü ve dördüncü dereceden mezotermal, yaz mevsiminde çok fazla su noksanı olan ve denizel şartlara yakın iklim tipine girmektedir. Erinç Yağış Etkinlik İndis formülüne göre Alanya ve Manavgat'a uygulandığında yıllık indis değerleri Alanya ve Manavgat'ın nemli iklimler içinde yer aldığı ve bitki örtüsünün de nemli orman olduğunu gösterir.

Summary:

Climate has several effects on both human and nature. The main aim of this research named ?Climate Features of Alanya and Manavgat? is specifying the climatic features of Alanya and Manavgat. For this purpose, climatic data of Alanya and Manavgat was obtained from General Directorate of State Meteorology and analyzed. The data for Alanya and Manavgat was compared using the formulations of Köppen, De Martonne, Thornthwaite and Erinç. The results of these formulations were presented with tables and graphs.The climate types of these two stations are similar with each other. According to the Köppen?s climate classification, Alanya and Manavgat are included in the mild temperate zone (C). According to De Martonne, Alanya and Manavgat are dry in summer, humid in winter, semi-humid and semi-arid in spring and fall. According to the precipitation effectiveness categories by Erinç, Alanya and Manavgat are humid and the vegetation is humid forest.