Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

Alaplı Çayı havzasının sel ve taşkın analizi

The analysis of the flood and flash flood of the basin of the Alaplı River

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351582 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alaplı Çayı havzası sel ve taşkın gibi hidrografik kökenli doğal afetlerden zarar görmektedir. Bu çalışmada, Alaplı Çayı havzası içerisinde meydana gelen sel ve taşkınları etkileyen coğrafi faktörler incelenmiş ve bu faktörlerin etki derecelerini belirlenmesi için analizler yapılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemlerinden faydalanılarak yüzey analizleri (eğim, bakı, hipsografik analiz ve concavity index) ile hidrografik analizler (morfometrik özellikler, hidrolojik analiz ve doğal akım istikameti ve akım birikimini belirleme) yapılmıştır. Coğrafi faktörlerden eğim, bakı, bitki örtüsü, yükselti, toprak ve arazi kullanımı faktörlerinin çalışma sahası üzerindeki etki dereceleri belirlenmiştir. Bu faktörlerin etki derecelerine göre sel ve taşkın analizi yapılarak sel ve taşkın için ayrı ayrı risk zonları oluşturulmuştur. Sonuç olarak sel ve taşkın açısından havza alanının risk dereceleri ortaya koyulmuştur. Anahtar: Sel, Taşkın, Analiz, Coğrafi faktörler, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Summary:

The basin of Alaplı River suffers from natural disasters such as floods and flash floods that are hidrographic-based disasters. The aim of this study is not only to investigate geographical factors and their effects on flash floods and floods that occur in the the basin of Alaplı River but also to analyze in order to determine to what extent these factors affect. Both surface analyses including slope, aspect, hidrographic analys, concavity index and hydrographic analyses consisting of morphometic features, hydrographic analys, the determination of flow direction and accumulation are examined by using Geographical Information Systems. The effectiveness of geographical factors such as slope, aspect, vegetation, altitude and land use are reported in the research area. According to the level of their impact, floods and flash floods are analyzed and risk zones are created respectively for floods and flash floods. As a result, risk ratings of catchment area have been proved in terms of floodings and flash floods. Keywords: Flood, Flash flood, Analys, Geographical factors, Geographical Information Systems.