Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Alaşımlı alüminyum boruların MIG kaynak yöntemiyle kaynağına kaynak parametrelerinin etkisi

Effects of welding parameters to MIG ark welding of alloyed alumium tubes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142610 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ALAŞIMLI ALÜMİNYUM BORULARIN MIG KAYNAK YÖNTEMİYLE KAYNAĞINA KAYNAK PARAMETRELERİNİN ETKİSİ ÖZET Bu çalışmada, ekstrüzyonla üretilmiş 6082 T6 alaşımlı alüminyum boruların aim kaynağına, MIG gaz altı ark kaynak parametrelerinin, kaynağın görsel ve mekaniksel özelliklerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada, MIG gazaltı ark kaynağı, kaynak akımı, koruyucu gaz tipi ve debisi, elektrod tel tipi, torç açısı ve mesafesi ve ön ısıtma sıcaklığı parametrelerinin farklı kombinasyonları ile 23 değişik kaynak işlemi yapılmıştır. Kaynatılmış borulara hasarlı ve hasarsız muayene yöntemleri uygulanarak, kaynağa, kaynak parametrelerinin etkisi incelenmiştir. Yapılan kaynak işlemleri sonunda Hemix 50 gazının, içeriğindeki helyum gazı nedeniyle daha iyi sonuçlar verdiği, daha yüksek ısı yoğunlu sağladığı belirlenmiştir. 18 lt/dk'lık koruyucu gaz debisi yerine 12 lt/dk'lık koruyucu gaz debisi kullanıldığında kaynak dikişinde daha fazla miktarda gözenek hatalarının olduğu tespit edilmiştir. Kaynak işleminde, 110-157 Amperler arasında kaynak akımları kullanılmıştır. 131 Amper akım değerinde en uygun kaynak formunun ve en az hatalı kaynakların oluştuğu saptanmıştır. Torç açısının azalması durumunda, ark ile kaynak metalinin malzemeye taşınımının tam olmadığı ve birleşmenin oluşmadığı, açımn artmasıyla veya ters açı kullanılması durumunda ise fazla ısı yoğunluğu nedeniyle aşın nüfuziyet meydana geldiği ve delinmelerin oluştuğu belirlenmiştir. 75°'lik torç açısı değerinin en uygun görsel kaynak formunu ve en az hatalı kaynak dikişini oluşturduğu saptanmıştır. Torç mesafesinin kısa olması (9 mm) nüfuziyeti arttırdığı ve çukurlaşmalara neden olduğu belirlenmiştir. Torç mesafesinin fazla olması (21 mm) halinde ise gözenek oluşumu ve yetersiz nüfuziyet oluştuğu belirlenmiştir. En uygun torç mesafesinin, kararlı ark oluşumu, uygun görsel kaynak formu ve az hatalı kaynak dikişi sağlaması nedeniyle 15 mm olduğu belirlenmiştir. 2.5 mm et kalınlığındaki borular için ısıtma işlemi uygulanmayan kaynaklarda, en uygun sonuçlar elde edilmiştir. AlMg4,5Mn elektrod teli yerine AlMg5 elektrod teliyle çalışıldığında, kaynaklanmış borularda daha yüksek mekanik özellikler elde edilmiştir xu

Summary:

EFFECTS OF WELDING PARAMETERS TO MIG WELDING OF EXTRUDED ALLOYED ALUMIUM TUBES SUMMARY In this study, the effects of MIG arc welding parameters to visual and mechanical properties of butt welded of extruded 6082 T6 alloyed aluminium tubes have been examined. In the study, 23 different welding operations have been done with combination of different parameters, being welding current, type and flow rate of shielding gas, type of filler electrode wire, angle and distance of torch and preheating temperature. Effects of welding parameters to welds have been examined with applying destructive and non-destructive inspection methods to welded tubes. At the end of the welding operations, gas of Hemix 50 providing higher heat intensity because of containing helium gas has been determined. With using 12 lt/min of gas flow rate instead of 18 lt/min of gas flow rate, it's been determined that more porosity defects has formed in the welding seam. Welding currents used in welding operations were between 110 and 157 Ampere. 131 Ampere current value provided the most suitable welding formation and the least defective welding. It has been determined that, with decreasing angle of torch, transferring of welding metal to material with arc and combination of faces do not generate, and with increasing angle of torch or using opposite angle, because of the excessive heat intensity, excessive penetration occurs and holes are formed. 75° of torch angle value providing the most suitable welding formation and the least defective welding has been determined. Being short torch distance (9 mm), increasing penetration and concave seam formation have been determined. Being high torch distance (21 mm), it has been determined that porosity and insufficient penetration have been formed. It has been determined that 15 mm is the most suitable torch distance because of stable arc formation, suitable welding formation and formation of lesser defective welding, For tubes with 2.5 mm thickness, the most suitable welding results have been obtained without preheating treatment in the welding operations. With using AlMg5 electrode wire instead of AlMg4,5Mn electrode wire, higher mechanical properties have been obtained in welded tubes. xm