Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

Alaşımsız çelik saclarda çift fazlı mikroyapı oluşturulması

Producing dual phase microstructure on plain carbon steel sheets

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222147 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada, farklı bilesimlerdeki çeliklere interkritik bölgeden direkt su vermeyöntemini uygulayarak çift fazlı mikroyapı kazandırılmasıdır. Çift faz ısıl islemindedegisken parametre, proseste uygulanan ısıl islem sıcaklıgıdır. Degisken parametreolarak farklı sıcaklıklarda çift faz ısıl islemi uygulandıktan sonra, çeliklerin yapısındakifazların oranı ve dagılımı belirlenmis, daha sonra bu mikroyapısal özellikler ile mekaniközellikler arasında yapı-özellik iliskileri kurulmustur. Bu amaçla farklı sıcaklıklardatavlandıktan sonra su verilmis çeliklere, sertlik testi yüzey ve kütlesel sertligin; çekmedeneyi akma, çekme mukavemeti, tokluk, kopma uzaması, deformasyon sertlesmesi üssü,mukavemet katsayısı ve darbe deneyi darbe enerjisi tespiti için uygulanmıstır. Tespitedilen mekanik deneyler sonuçları ısıgında malzemenin mekanik özellikleri üzerindetavlama sıcaklıgının etkisi belirlenmistir.Anahtar Kelimeler: Çift fazlı çelikler, Isıl islem, Sürekli tavlama, Interkritik tavlama

Summary:

In this study, dual phase microstructure is produced on different composition steels byusing direct quenching method from the intercritical area of the iron-carbon diagram.In the dual phase heat treatment, applied heat treatment temperature is the independentparameter on the process. As the independent parameter, different temperature appliedon dual phase heat treatment after that phase ratios, phase distribution in the steel wasdetermined; the structure-property relations between microstructural and mechanicalproperties were exhibited. By this aim, mechanical tests like hardness is done forsurface and bulk, tensile test is done for yield and tensile strength, toughness, strainhardening exponent, strength coefficient, charpy test is done for impact energydetermination was applied to steels which were annealed and quenched form differenttemperatures and effects of heat treatment temperature on mechanical properties weredetermined. By the datas determined by the mechanical tests, the effect of heattreatment temperature on mechanical properties determined.Keywords: Dual phase steels, Heat treatment, Continuous annealing, Intercriticalannealing