Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Alata birinci derece sit alanında alan kullanım kararlarının saptanması

Decisions of land use to determıne in Alata first grade natural area

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 224181 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Doğal ve kültürel özellikleri nedeniyle I. Derece Doğal Sit alanı olarak koruma altına alınmış olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü alanı, çevresindeki yerleşimlerin ve ikinci konutların yoğun baskısı altındadır. Bu çalışmada, önce alanın problem analizi yapılmış ve buna yönelik olarak koruma, tarım ve doğal alanların iyileştirilmesi amaçlı stratejiler saptanmıştır. Araştırma sonuçları ışığı altında tarım, kumul ve orman alanları üzerinde farklı kullanımlardan kaynaklanacak riskler ortaya konularak öneriler geliştirilmiştir. Sonuç olarak; gen kaynaklarına sahip tarım alanları ile yüksek tür ve çeşit zenginliğine sahip kumul ve orman alanlarının mevcut durumlarının korunması ve bu alanlardaki faaliyetlerin denetimli olması gerekliliği ortaya konmuştur. Alanın ekolojik planlama ilkelerine uygun koruma kullanma kararları oluşturularak sürdürülebilir alan yönetimi geliştirilmiştir.

Summary:

Because of its natural and cultural characteristics, Alata Horticultural Research Institute is taken under protection as a first grade natural area and is being under dense pressure of surrounding inhabiting housing. In the first step of the study, problem analysis of the area is done, and protection and improving strategies of agricultural and natural areas were determined. According to the investigation results, risks resulted from different uses of agricultural, dune and wooded areas were been revealed and solution proposals were improved. Consequently, it is exposed that agricultural areas with gene resources and done and wooded areas with excessive species and varieties must be protected and inspected in terms of working activities. With the accordance of ecological planning principles, decissions of protection uses is formed and sustainable land management plan is developed.