Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı

Albaylar Cuntası Döneminde Yunanistan'ın Türkiye politikası (1967-1974)

Greek policy towards Turkey during the period of Greek Military Junta (1967-1974)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 270143 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

1950'lerde Türkiye ile Yunanistan'ın Batı Bloku ile bütünleşme süreci, ikili ilişkilere olumlu yansırken, 1950'lerin ortasında patlak veren Kıbrıs kriziyle birlikte ilişkilerde yeni bir döneme girilmiş ve bu tarihten sonra Türk-Yunan ilişkileri önemli bir gelişme kaydedememiştir.1960'larda her iki ülkede de sol muhalefetin güçlenmesi, iktidardaki sağ partilerin konumlarının sarsılmasına yol açarken, Yunanistan'da ciddi bir siyasi kriz ortaya çıkmış ve 1965'ten 1967'ye kadar ülke istikrarsız koalisyonlar tarafından yönetilmiştir. Bu siyasi kriz 21 Nisan 1967'de Albayların yönetime el koymasıyla sona ermiştir.21 Nisan darbesi, iki bloklu bir uluslararası sistemde, ABD ile SSCB arasında ortaya çıkan çatışmanın, gerginliğin ve rekabetin, Balkanlar'da kendini gösteren militarist ve totaliter bir yönetim biçimi olarak ifadesidir. Yedi yıl süren diktatörlük dönemi Yunanistan için ?karanlık dönem?dir ve bu dönemde Yunanistan dış politikada ?yalnız?ı oynamıştır.Yunanistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerine Kıbrıs sorunundan başka, 1970'lerde bir de Ege sorunları eklenmiştir. İkili ilişkilerdeki aksaklıklar, her iki ülkede de azınlıklara uygulanan politikalar üzerinde de etkili olmuş, özellikle dış politikada Albaylar Cuntası'nın Türkiye ile her çatışması, Batı Trakya Türk azınlığına baskı uygulama şeklinde kendini göstermiştir.1973'te Cunta yönetimi el değiştirmiş ve bu tarihten itibaren Türkiye ile ilişkilerde gerilim artmıştır. Yunanistan'ın Temmuz 1974'te Kıbrıs'taki darbe girişimi, Türkiye'nin adaya müdahalesine gerekçe oluşturmuştur. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi dolaylı olarak Yunanistan'daki Cunta'nın devrilmesine zemin hazırlamış ve Yunanistan yedi yıllık karanlık dönemin sonunda demokrasiye kavuşmuştur.

Summary:

In the 1950s, while the integration process of Turkey and Greece to the Western Bloc had positive impact on bilateral relations, along with the outbreak of the Cyprus crisis in the mid-1950s, a new era began between the two countries. After that, the Turkish-Greek relations haven?t progressed significantly.In the 1960s, the strengthening of the left opposition in both countries has led to undermine the position of the ruling right-wing parties. As a result of that, a serious political crisis has emerged in Greece; from 1965 to 1967 the country has been ruled by unstable coalitions. On April 21, 1967 the political crisis ended following the Colonels? coup d?état.April 21 coup d?état is the expression of the conflict, tension and competition between the United States and the Soviet Union, in the bipolar international system, showing itself as a militarist and totalitarian form of government in the Balkans. The seven-year dictatorship period is a ?dark period? for Greece and in this period of time Greece acted as ?alone? in its foreign policies.In the 1970s, the Aegean crisis has broken out while the Cyprus problem has still been remaining between Greece and Turkey. Defects in bilateral relations also had an effect on policies towards minorities in both countries; especially the conflict between Greece and Turkey has shown itself in the form of exerting pressure on the Turkish minority of Western Thrace.When Junta government was overthrown by another military officers in 1973, tension increased in relations with Turkey. July 1974 coup attempt of Greece in Cyprus constituted a reason for Turkey to intervene in Cyprus.The intervention of Turkey in Cyprus led up to overthrow of Junta indirectly. As a result of that, Greece rejoined democracy after the seven-year dark period.