Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı

Alçak gerilim hatları haberleşmesinde gürültü analizi

Noise analysis in the low voltage lines communication

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293995 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Alçak gerilim hatları üzerinden haberleşme son zamanlarda birçok araştırmacı tarafından araştırılan ve ilgi duyulan bir haberleşme tekniği olmaktadır. Alçak gerilim hatları haberleşmesinin en büyük avantajı elektrik hatları üzerinden iletişim yapmasından dolayı ek bir haberleşme altyapısına ihtiyaç duymamasıdır. Ayrıca alçak gerilim hatlarının her bir meskene ulaşıyor olması bu haberleşme tekniğini diğer haberleşme tekniklerine göre daha üstün kılmaktadır.Alçak gerilim hatları üzerinden haberleşme sisteminde karşılaşılan en büyük problem yüklerin ürettiği gürültüdür. İşte bundan dolayı, alçak gerilim hatları üzerinden iletişim yapabilmek için kanalın gürültü özelliğinin bilinmesi gerekir.Hat üzerindeki gürültü gücü değişik bozuklukların toplamıdır. Hatta bağlanan yükler, örneğin TV, bilgisayar, elektrik süpürgesi gürültü üretirler. Diğer haberleşme sistemleri de haberleşmeyi bozar ve bu da alıcıda gürültü olarak çıkar.Hat üzerindeki gürültüler, arka plan gürültüsü, dar bantlı gürültü, sistem frekansı ile eş zamanlı olmayan darbe gürültüsü, sistem frekansı ile eş zamanlı darbe gürültüsü ve asenkron darbe gürültüsü olarak sınıflandırılabilinir.Bu tezde, alçak gerilim hatları haberleşmesi kavramı, dar bant haberleşmesi kavramı ve alçak gerilim hatları üzerindeki gürültüler tanımlanmış, hat üzerinde sürekli var olan arka plan gürültüsü ölçümü yapılmış ve bu ölçümlerin güç tayf yoğunluğu tahmini elde edilerek ilgilenilen frekans aralıklarında gürültü analizi yapılmıştır.Ayrıca Avrupa'da CENELEC tarafından izin verilen ve elektrik şirketlerinin kullanımı için ayrılan bant genişliğinde gürültü seviyesi değişimi incelenmiştir.

Summary:

Communication over low voltage lines is communication technique which has been interested in and researched by several researcher recently. One of the most advantages of low voltage lines communication is not to need any additional communication infrastructure, due to performing communication via power lines. In addition, every household connected to the low voltage lines makes it superior in comparison to the other communication techniques.The most important problem encountered in low voltage lines is the noise generated by the loads. Therefore, in order to be able to communicate via power lines, noise characteristics of the channel must be known.The noise power on the power-line is a sum of many different disturbances. Loads connected to the grid, such as TV, computers and vacuum cleaners generate noise propagating over the power-line. Other communication systems might also disturb the communication, thus introducing noise at the receiver.The noise on the grid can be classified as a background noise, narrow band noise, periodic impulsive noise, asynchronous to the mains frequency, periodic impulsive noise, synchronous to the mains frequency and asynchronous impulsive noise.In this thesis, the concept of low voltage lines communication, narrow band communication and the noise over low voltage lines are defined, measurement of background noise which are existing continously on the grid, made and noise analysis are performed in the related frequency range by obtaining power spectral density estimation.In addition, noise level changes are investigated in the bandwidth range which are allocated for the use of electrical companies and allowed by CENELEC in Europe.