Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Alçak yörüngedeki uydu sistemlerinde yeni bir yönlendirme algoritmasının tasarımı

Design of a new routing algoritm for low earth orbit satellite systems

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 216890 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada AY uydu sistemleri için yeni bir yönlendirme algoritması geliştirilmiştir. İlk bölümlerde uydular, çeşitli yönlendirme algoritmaları, optimizasyon problemleri ve özellikle genetik algoritmalar incelenmiştir. Daha sonra yeni yönlendirme algoritması ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. Bu kısımlarla ilgili çalışma birkaç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada statik uydu ağları üzerinde yönlendirme işleminin temeli oluşturulmuştur. Yönlendirme algoritmasında yararlanılan işlemler genetik algoritmada sıkça kullanılmaktadır. Bu işlemler için yeni bir uygunluk fonksiyonu tasarlanmıştır. Uygunluk fonksiyonu, temel olarak gecikme süresi, dayanıklılık kriteri ve çağrı bloke olma olasılığı şeklinde üç kavrama dayanmaktadır. Statik yapılarda algoritma tamamlandıktan sonra dinamik uydu ağları için tasarıma geçilmiştir. Sürekli hareket halindeki uyduların bulunduğu ağlarda yönlendirme işleminin gerçekleşmesi için algoritma genişletilmiştir. Paketlerin ağa geliş ve ağdan çıkış oranları sabit sayı olarak düşünülerek Erlang-B formülüne göre bloke olma olasılıkları hesaplanmaktadır. Son aşamada analitik olarak sistemin çözümü elde edilerek paketlerin gerçek trafik yoğunlukları sisteme katılmaktadır. Bu trafik yoğunluklarına göre değişen bloke olma olasılıkları yeniden hesaplanmaktadır. Böylece gecikme süresi, dayanıklılık kriteri ve bloke olma durumuna bağlı olarak en uygun yolun seçilmesi işlemi tamamlanmaktadır. Diğer bölümlerde, yeni algoritmanın Microsoft Visual C++ 6.0 programıyla hazırlanmış olan simülasyonunun sonuçları gösterilip değerlendirilmektedir. Ayrıca çalışmayla ilgili sonuç değerlendirmeleri ve yeni çalışmaların neler olabileceği konusunda bilgi verilmektedir.

Summary:

In this study, a new routing algorithm for LEO satellite systems has been designed. In the first few sections, different routing algorithms, optimization problems and especially genetic algorithms have been explained. Afterward the new routing algorithm has been clearly explained. The study about this part consists of several stages. In the first stage, the base of the routing algorithm has been costructed on static satellite networks. The operations included in this routing algorithm are frequently used in genetic algorithms. A new fitness function has been designed for these operations. This fitness function fundamentally consists of three concepts as delay, aging factor and call blocking probability of the paths. After completion of the static algorithm, a new design has been started for dynamic satellite systems. The algorithm has been enhanced through that the routing operation can actualize on the systems comprised continuously moving satellites. Arrival and departure rates of the packets on the network have been chosen constants. Blocking probabilities have been computed by Erlang-B formula. In the last stage, analytical solution of the system has been observed and the real traffic densities of the packets have been considered. Blocking probabilities have changed by the effect of these densities, so that the new probabilities have been evaluated. Thus the selection of the most suitable path according to delay value, aging factor and blocking situation has been completed. In the last two sections, results of the simulation prepared by Microsoft Visual C++ 6.0 have been presented. Besides, some information has been given about the result evaluations related to this study and probable future works.