Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı

Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss. (Malvaceae)'den elde edilen ekstraktların antimikrobiyal ve sitotoksik etkilerinin araştırılması

Investigation of the antimicrobial and cytotoxic effects of the extracts obtained from Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss. (Malvaceae)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 373917 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss. (Malvaceae)'ye ait değişik bitki kısımlarından (yaprak, çiçek, meyve, gövde ve tüm bitki) elde edilen etanol ekstraktlarının 13 bakteri türüne karşı antimikrobiyal aktiviteleri ve servikal adeno karsinoma (HeLa) ve insan böbrek epitel (293 T) hücrelerine karşı sitotoksik etkileri araştırılmıştır. A. heldreichii türünün yaprak, çiçek, meyve, gövde ve tüm bitki kısımları kurutulmuştur. Kurutulan bitkiler öğütülmüştür. Öğütme işlemi tamamlandıktan sonra örnekler Soxhlet cihazında 4 saat boyunca etanol ile ekstrakte edilmiştir. Daha sonra etanol evaporatör yardımı ile uçurularak bitki kısımlarının ekstraktları elde edilmiştir. Bu işlemler sırasıyla yaprak, çiçek, meyve, gövde ve tüm bitki için ayrı ayrı yapılmıştır. Ekstraktların antimikrobiyal aktivitelerini test etmek amacı ile kontrol grubu antbiyotikler de kullanılarak, Disk Difüzyon Yöntemi ve Sıvı Mikrodilüsyon Yöntemi (MIC) uygulanmıştır. Ekstraktların sitotoksik etkilerinin belirlenmesi için WST-1 testi kullanılmıştır. Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz verilere göre A. heldreichii bitkisinden elde edilen etanol ekstraktlarının uygulanan bakteri türlerine karşı herhangi bir antimikrobiyal aktivite göstermedikleri tespit edilmiştir. Sitotoksisite testi sonucunda bitki ekstraktlarının Servikal adeno karsinoma (HeLa) hücre hattı ve insan böbrek epitel (293 T) hücre hattı üzerinde sitotoksik etki gösterdikleri belirlenmiştir.

Summary:

This study aimed to investigate the antimicrobial activities of ethanol extracts obtained from the different parts (leaf, flower, fruit, stem and whole plant) of the plant Alcea heldreichii (Boiss.) Boiss. (Malvaceae) against 13 bacterial strains, and their cytotoxic effects on the cervical adenocarcinoma (HeLa) and the human kidney epithelial cell line (293T). Leaf, flower, fruit, stem and whole plant parts of the A. heldreichii species were dried. Dried plant specimens were grinded, and then the samples were extracted with ethanol on a Soxhlet instrument for 4 hours. Then, plant extracts were obtained by evaporating the ethanol by using an evaporator. These procedures were performed separately for leaf, flower, fruit, stem and the whole plant, respectively. Disc diffusion method and minimum inhibitory concentration (MIC) method were used to determine the antimicrobial activities of the extracts. WST-1 test was used to determine the cytotoxic effects of the extracts. The findings of the present study showed that ethanol extracts obtained from the plant A. heldreichii did not exert any antimicrobial activity against the bacterial strains tested. Cytotoxicity test results that plant extracts showed cytotoxic effects on the cervical adenocarcinoma cell line (HeLa) and the human kidney epithelial cell line (293T).